Postní duchovní obnova

13.3.2018

Srdečné pozvání na postní duchovní obnovu konanou v sobotu 17. března 2018 ve Štěpánově nad Svratkou, kterou povede – dá-li Pán Bůh – P. Mgr. Ing. Pavel Habrovec.
Zahájení v 9 hod. adorací, budou 3 přednášky na téma Služba; polední občerstvení na faře, sv. smíření, křížová cesta, korunka k Božímu milosrdenství, sv. růženec, mše svatá, svátostné požehnání.
Předpokládaný konec v 16 hod.

Reklamy

Bohoslužby od 12. do 18. 3. 2018

11.3.2018

 

Pondělí 12. 3. 7:30 Za farníky, zvláště nemocné (Nové Veselí)
Úterý 13. 3. 7:30 Ke cti sv. archanděla Michaela za Francii a Evropu (Nové Veselí)
17:00 pouť Nový Jeruzalém (Křižanov)
Středa 14. 3. 17:00 Za živé a zemřelé členy Matice velehradské (Nové Veselí); příprava na 1. sv. přijímání
Čtvrtek 15. 3. 17:00 (Bohdalov); příprava na 1. sv. přijímání
Pátek 16. 3. 14:00 pohřeb p. Blaženy Štikarové z Matějova (Nové Veselí) – předtím rozloučení v místní kapli ve 13:30
17:00
Za Františka, Ludmilu a Marii Melicharovy a Boží ochranu pro celý rod (Nové Veselí); příprava na 1. sv. přijímání
Sobota 17. 3.
Neděle 18. 3. 5. neděle postní – 1. den třídenní postní duchovní obnovy s P. Sylwestrem Jurczakem z Fryšavy
8:00 Za rodiče Ambrožovy a bratra, rodiče Kotíkovy, jejich syna a snachu a za ochranu pro celou rodinu (Nové Veselí)
10:00 Za manžele Krejčovy, syna Františka a bratra Josefa Zmeškala (Bohdalov)
14:30 pobožnost křížové cesty – ženy (Nové Veselí)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY – BŘEZEN 2018

10.3.2018

Evangelizační úmysl:

Formace k duchovnímu rozlišování – aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině.

Národní úmysl:

Formace k duchovnímu rozlišování – za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného (srv. Žl 90/89).

Naléhavý úmysl:

Za společenství ve farnostech a skupiny mládeže, aby radostně svědčily o evangeliu především mezi svými vrstevníky.

Číst zbytek příspěvku »

Nový Jeruzalém – 219. prosebná mariánská pouť

10.3.2018

Srdečné pozvání na 219. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh) v Křižanově v úterý 13. března 2018 v 17 hodin.

Hlavní celebrant: P. Mgr. Pavel Vybíhal, farář v Jimramově, Dalečíně a Sulkovci

Více: www.rovecne.farnost.cz.

 

24 hodin pro Pána

7.3.2018

V postním poselství papež František tradičně vyzval k iniciativě „24 hodin pro Pána„. Tu podnítil on sám už v r. 2014 ve spolupráci s Papežskou radou pro novou evangelizaci. Každý rok těsně před 4. nedělí postní tak zve celé společenství církve k přijetí svátosti smíření a k navazující eucharistické adoraci. Sv. otec vyzval, aby byl v pátek a sobotu 9. a 10. března 2018 v každé diecézi otevřen alespoň 1 kostel, ve kterém se nabídne eucharistická adorace i svátostná zpověď. Letošní téma akce je inspirováno slovy 130. žalmu: „u tebe je odpuštění„.

Bohoslužby od 5. do 11. 3. 2018

4.3.2018

 

Pondělí 5. 3. 7:30 Za děti, aby se mohly narodit, za jejich rodiče a všechny zdravotníky (Nové Veselí)
Úterý 6. 3. 7:30 Ke cti sv. archanděla Michaela za Francii a Evropu (Nové Veselí)
17:00 Za rodiče Charvátovy a 2 dcery a za rodiče Frejlichovy, 2 syny a snachu (Kyjov)
Středa 7. 3. 17:00 Za farníky (Nové Veselí); příprava na 1. sv. přijímání
Čtvrtek 8. 3. 17:00 Za Františka Molinariho a dvoje rodiče (Bohdalov); příprava na 1. sv. přijímání
Pátek 9. 3. 15:00 pobožnost křížové cesty (Nové Veselí)
17:00
Za Františka Padalíka a celou rodinu (Nové Veselí); příprava na 1. sv. přijímání; adorace a možnost rozhovoru s knězem až do 24:00
Sobota 10. 3. 7:30 Za všechny dobrodince a na úmysly 1. sobot (Nové Veselí)
Neděle 11. 3. 4. neděle postní
8:00 Za Adolfa Chlubnu a rodiče, Oldřišku Chlubnovou a rodiče Staňkovy z Kotlas (Nové Veselí)
10:00 Za rodiče Klímovy a syna, za rodiče Kunstmüllerovy a dceru, Annu Kopsovou a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu (Bohdalov)
14:30 pobožnost křížové cesty – v kostele i venku (Nové Veselí)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Bohoslužby od 26. 2. do 4. 3. 2018

25.2.2018

 

Pondělí 26. 2. 7:30 Za farníky (Nové Veselí)
Úterý 27. 2.
Středa 28. 2. 17:00 Za Oldřicha Chlubnu, jeho rodiče a za Stanislava a Jana Danihelovy (Nové Veselí); příprava na 1. sv. přijímání
Čtvrtek 1. 3. 16:00 sv. smíření a adorace (Bohdalov)
17:00
Za farníky (Bohdalov); příprava na 1. sv. přijímání
Pátek 2. 3. 15:00 sv. smíření a adorace (Nové Veselí)
17:00
Za Karla Bělíka a rodiče (Nové Veselí); příprava na 1. sv. přijímání
17:00 pobožnost křížové cesty (Bohdalov, Pokojov)
Sobota 3. 3. 7:30 Za všechny dobrodince a na úmysly 1. sobot (Nové Veselí)
Neděle 4. 3. 3. neděle postní
8:00 Za rodiče Zikmundovy a jejich syna, za Petra Špačka, celou jeho rodinu a duše v očistci a za Boží pomoc a ochranu Panny Marie (Nové Veselí)
10:00 Za Stanislava Peřinu, syna Martina a za rodiny Šťávovu a Peřinovu (Bohdalov)
15:00 pobožnost křížové cesty – ministranti (Nové Veselí)
16:00 přednáška p. Věry Sosnarové – češky, která přežila v sovětském gulagu 19 let (Nové Veselí)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Varhanní koncert 24. 2. 2018

21.2.2018

V kostele sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou se uskuteční v sobotu 24. února 2018 v 16:00 hod. varhanní koncert s výkladem zaměřený na vyjadřování emocí v hudbě. Po koncertě možnost prohlídky varhan. Vstupné dobrovolné. Hraje: Blanka Kolářová.

http://www.prokopzr.cz

Pietní akce „Nezapomeňme na oběti komunismu“ se uskuteční již pošestnácté…

20.2.2018

24. února 2018 v 18:00 hod. se u pomníku obětem komunistického režimu na pražském Újezdě bude konat již tradiční vzpomínka na ty, kteří za své smýšlení a svobodné jednání byli uvězněni, či dokonce zabiti totalitní mocí. Střízlivé odhady uvádějí, že počet lidských obětí byl za dobu čtyřicetileté vlády KSČ okolo osmi tisíc.
Každý rok se schází starší i mladší, aby uctili památku těch statečných, kteří se nebáli vzepřít komunistické zvůli a totalitě. Součástí je zapálení svíček a položení květin. Tento rok promluví mimo jiné historik a předseda rady ÚSTR Plk. Gšt. PhDr. Eduard Stehlík a nově jmenovaný děkan KTF Univerzity Karlovy prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Jako tradičně na účastníky čeká i duchovní slovo, které pronese kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze Mgr. Vladimír Kelnar.

http://viteznyunor.cz/

Ke stažení: pdf Plakatek_unor2018_A4.pdf, 82.4 kB ;
jpg pozvanka_unor2018.jpg, 104.5 kB ;
pdf pozvanka_unor2018.pdf, 73.3 kB

2018: Chodíme spolu a co dál?

20.2.2018

10950

Komunita Emmanuel v Brně pořádá víkend pro ty, kdo spolu chodí, myslí to se svým vztahem vážně a přemýšlejí o manželství. Setkání obsahuje společné chvály, přednášky, adoraci, vzájemné sdílení a mši svatou. Víkend je určen pouze pro páry.

Nejbližší termíny konání akce jsou: 24. až 25. února 2018 a 21. až 22. dubna 2018 v Brně. Číst zbytek příspěvku »