18. pěší pouť na Velehrad

15.8.2018

Severozápadní proud (do tohoto společenství jsou pozváni a účastní se ho poutníci z oblastí kolem měst a míst: Žďár n. Sáz., Nové Město na Mor., Bystřice n. Pernšt., Olešnice, Kunštát, Letovice, Boskovice, Ruprechtov, Sebranice u Litomyšle, Bystré). Jsou také zváni všichni ostatní, kteří chtějí poznat trasu, která vede krásnou krajinou: Českomoravská vysočina, Boskovická pánev, Moravský kras, Drahanská vrchovina, Ždánický les, Chřiby.

Předetapa začíná v neděli 19. 8. 2018 ve 14 hodin v Radešínské Svratce – pod vedením otců pallotinů a P. Pavla Habrovce. Končí na Vítochově v 19 hodin mší svatou.

Úvodní etapa: Vítochov v pondělí 20. 8. ve 12 hodin – žehnání poutních křížků novým poutníkům a požehnání na cestu ze starobylého, krásného poutního cyrilometodějského Vítochova přes Vír (sv. Sedmipočetníci) do Olešnice.

  1. etapa: v úterý 21. 8. ráno z Olešnice přes Letovice do Boskovic.

  2. etapa: ve středu 22. 8. z Boskovic přes Sloup a Senetářov do Ruprechtova.

  3. etapa: ve čtvrtek 23. 8. z Ruprechtova přes Rostěnice do Milonic.

  4. etapa: v pátek 24. 8. z Milonic přes Koryčany a horu sv. Klimenta do Boršic.

Poslední etapa:sobotu 25. 8. posíleni poutníky, kteří přijedou za námi autobusy, z Boršic na Velehrad.

Je třeba se přihlásit co nejdříve u jáhna Ladislava Kince na níže uvedených kontaktech. Záloha na dopravu zavazadel, pití na cestě a další: 200 Kč, děti 100 Kč (děti z početných rodin a jejich rodiče neplatí – díky podpoře dobrodinců).

Sobotní pouť autobusem na závěrečnou etapu 18. pěší poutě na Velehrad – 25. 8. 2018 – do Boršic a společná poslední etapa na Velehrad. Záloha 250 Kč. Také na tuto pouť je nutné se co nejdříve přihlásit u jLK:

59264 Prosetín 79, tel. 606 948 970, kinc@dieceze.cz

 

Reklamy

Nový Jeruzalém – 224. prosebná mariánská pouť

12.8.2018

Srdečné pozvání na 224. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh) v Olešné v úterý 14. srpna 2018 v 18 hodin.

Hlavní celebrant: novokněz P. Tomáš Marada, kaplan u sv. Jakuba v Brně, spirituál studentského domova Petrinum v Brně

Více: www.rovecne.farnost.cz

zpravodajNJsrpen2018

Bohoslužby od 13. do 19. 8. 2018

12.8.2018
Pondělí 13. 8. 7:00 Za farníky (Nové Veselí)
18:00 Za Františka Zítu, živé a zemřelé rodiny Zítovy a děti, živé a zemřelé rodiny Tomanovy a děti a Boží ochranu (Újezd)
Úterý 14. 8. 7:00 Za živé a zemřelé členy Matice velehradské (Nové Veselí)
18:00
Pouť Nový Jeruzalém (Olešná)
Středa 15. 8. Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
18:00
Na úmysl dárce z Vel. Meziříčí (Nové Veselí)
19:30
Za farníky (Bohdalov)
Čtvrtek 16. 8. 7:00 Na úmysl dárce (Nové Veselí)
Pátek 17. 8. 18:00 Na úmysl dárce (Nové Veselí)
Sobota 18. 8. 7:00 Za rodiče, křestní kmotry, bratra, živé a zemřelé příbuzné Mons. Peňáze a duše v očistci (Nové Veselí)
12:00 Svatba Daniely Gaiduschové a Michala Pečínky (Nové Veselí)
Neděle 19. 8. 20. neděle v mezidobí
8:00 Za Miloslava Leskoura, oboje rodiče a duše v očistci (Nové Veselí)
9:30 Za Miroslava a Vlastu Mokrých, Františka a Terezii Březkovy, celou přízeň a Boží pomoc a ochranu (Bohdalov)
11:00 Za živé a zemřelé farníky, občany a dobrodince (Nové Veselí – kaple sv. Rocha)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Ohlášky 12. 8. 2018

Vzdělávání seniorů

6.8.2018

Mládí není období života, ale duševní stav. Johann Wolfgang Goethe

Termín „vzdělání“ lze odvodit od slovesa ,,dělat“, tedy činit, konat, být aktivní. Vzděláním se zdokonaluje to, co zde už bylo, jde tedy o tvárnění. Řečtí filozofové spatřovali cíl života a veškerého lidského vývoje ve vědění, člověk „vědoucí“ se jim zdál být člověkem ctnostným. Dnes si uvědomujeme, že člověk vzdělaný nemusí být vždy také ctnostný. Vzdělání nám ovšem umožňuje lépe plnit naše životní role. Napomáhá rozvíjet dary, kterých se člověku dostalo.

Nový akademický ročník Akademie třetího věku v Brně

Program přednášek pro akademický rok 2018 – 2019 je připraven. Těšit se můžete na pestrou škálu témat od prevence a léčby nemocí až po spirituální otázky života. V kurzech přednášejí pedagogové Masarykovy univerzity i jiných vysokých škol a odborníci z praxe.
Program2018-2019ZdravíJeDar
Program2018-2019SpirituálníDimenzeČlověka

Více: http://www.a3vbrno.cz

Bohoslužby od 6. do 12. 8. 2018

5.8.2018
Pondělí 6. 8. Proměnění Páně
7:00
Za živé a zemřelé rodiny Kratochvílovu a Němcovu, Boží ochranu a za nejmenší (Nové Veselí)
18:00 Na poděkování za 60 let (Kyjov)
Úterý 7. 8. 7:00 Ke cti sv. Michaela za Francii a Evropu (Nové Veselí)
18:00
Na úmysl dárce (Kotlasy)
Středa 8. 8. 18:00 Na úmysl dárce z Vel. Meziříčí (Nové Veselí)
Čtvrtek 9. 8. Sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
18:00
Za farníky (Bohdalov)
Pátek 10. 8. Sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
18:00
Za rodiče Chlubnovy, syna Oldřicha, rodiny Chlubnovu a Kchejlovu (Nové Veselí)
Sobota 11. 8. 7:00 Na úmysl dárce (Nové Veselí)
Neděle 12. 8. 19. neděle v mezidobí
7:00 Za Jiřího Lišku, rodiče a prarodiče (Bohdalov)
8:30 Za rodiče Ambrožovy, syna Vladimíra, rodiče Kotíkovy, syna a snachu a ochranu Panny Marie pro celou rodinu (Nové Veselí)
10:00 Za živé a zemřelé občany a rodáky a za dobrodince kostelů (Bohdalov)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Ohlášky 5. 8. 2018

Alenka v zemi zázraků

2.8.2018

„Je kultura dnešního světa opravdu zkažená? Nesmíme tento problém příliš zveličovat. Hledejme ne to, co je zkažené, ale to, co je pěkné. A to pěkné se snažme zlepšit.“ Kardinál Tomáš Špidlík SJ

Autobiografické vzpomínání autorky, která očima Alenky v říši divů vidí v současném světě svoje dětství, které se jí vykresluje také mimo jiné skrze slavnosti, kterými doslova protančí svým dětským fantazijním viděním světa. Před očima jí ožívají legendární postavy svatého Jana Nepomuckého, Pražského Jezulátka, Malého Prince a další.

Alenka v zemi zázraků je osobitou parafrází známé Alenky v říši divů. Jedná se o nezávislý film, vyprávění se pohybuje mezi poezií, snovou mystikou a humorem ve stylu Alenčiných rodinných patálií. Mysteriózní pohádka pro dospělé děti.

Film byl natočen podle stejnojmenné knihy Jany K. Studničkové.

Cílem tvůrců je vyrobit anglickou, španělskou, italskou a ruskou verzi, aby mohli film přihlásit na festivaly po celém světě. Třeba se podaří i navázat spolupráci se zahraničními partnery a dostat tak českou poezii k divákům přehlceným masou komerčních thrillerů.

Více: https://www.hithit.com/cs/project/4971/alenka-v-zemi-zazraku

 

Přijď mezi nás

2.8.2018

Také o prázdninách trvá možnost pobytu v klášteře redemptoristů pro starší kluky a muže, kteří hledají své životní povolání.
Rozhovory o životě a víře, o řeholním povolání, o spiritualitě redemptoristů a o problémech, které život přináší, mohou být pro každého přínosem.

Přihlášky na: http://www.tasovicefarnost.cz

Bohoslužby od 30. 7. do 5. 8. 2018

29.7.2018
Pondělí 30. 7. 7:00 Za Marii Fialovou (Nové Veselí)
18:00 Za Marii a Pavlu Gabrielovy, jejich rodinu, rodiče a prarod. Fejtovy a Kameníkovy (Pokojov)
Úterý 31. 7. 18:00 Za farníky (Budeč)
Středa 1. 8. 18:00 Na úmysl dárce z Vel. Meziříčí (Nové Veselí)
Čtvrtek 2. 8. 18:00 Na úmysl dárce z Vel. Meziříčí (Bohdalov); předtím od 17:00 adorace a sv. smíření
Pátek 3. 8. 18:00 Za všechny dárce pro naše kostely a farnosti – latinsky zpívané (Nové Veselí); předtím od 16:00 adorace a sv. smíření
18:45 česky zpívané chorální nešpory – Svatomichalská gregoriánská schola
Sobota 4. 8. 7:00 Na úmysly 1. sobot a za děti, aby se mohly narodit i za jejich rodiče (Nové Veselí)
12:00 Sv. křest Terezy Kratochvílové a Kryštofa Mahdala (Nové Veselí)
Neděle 5. 8. 18. neděle v mezidobí
8:00 Za Františka a Jindřišku Hausvaterovy, rodiče Jindřicha a Aloisii Boháčkovy a Bohumila Jágra z Bohdalova (Nové Veselí)
9:30 Za rodiče Cejnkovy, Bradáčovy, 3 syny a dceru, celou přízeň, duše v očistci a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu (Bohdalov)
11:00 Za živé a zemřelé občany a rodáky (Budeč)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Ohlášky 29. 7. 2018

Bohoslužby od 23. do 29. 7. 2018

22.7.2018
Pondělí 23. 7. Sv. Brigity, řeholnice
7:00
Na úmysl dárce (Nové Veselí)
18:00 Za Jiřího Koubka, rodiny Koubkovu, Bruknerovu, Horníčkovu a Sáblíkovu (Rudolec); příprava na pouť
Úterý 24. 7. 7:00 Na úmysl dárce z Velkého Meziříčí (Nové Veselí)
18:00 Na úmysl dárce (Březí)
Středa 25. 7. Sv. Jakuba, apoštola

Čtvrtek 26. 7. 7:00 Za Annu Havlíkovou (Nové Veselí)
18:00
Na úmysl dárce z Vel. Meziříčí (Bohdalov)
Pátek 27. 7. 18:00 Za zemřelé rodiny Janečkovu, Bořilovu, duše v očistci, Boží pomoc a ochranu (Nové Veselí)
Sobota 28. 7. 7:00 Na úmysl dárce (Nové Veselí)
13:00 Za hasiče (Chroustov)
18:00 Za zemřelou Marii Benešovou (Budeč)
Neděle 29. 7. 17. neděle v mezidobí
8:00 Za farníky (Nové Veselí)
9:30 Za syna Tomáše Koláře, rodiny Kolářovu, Dvořákovu a Hladíkovu a Boží pomoc a ochranu (Bohdalov)
11:00 Za živé a zemřelé občany a rodáky a za dobrodince kaplí (Rudolec)
14:00 Sv. křest Jaroslava Pejchala (Bohdalov)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Ohlášky 15. 7. 2018

VIA – Duchovní cvičení

19.7.2018

Arcibiskupský kněžský seminář pořádá ve dnech 6. – 10. srpna 2018 duchovní cvičení pro mladé muže a ministranty od 17 do 40 let, kteří hledají své životní povolání.
Vede: P. Jan Regner SJ, studentský kaplan ve farnosti Panny Marie Sněžné v Olomouci.
Přihlašování je možné pomocí tohoto formuláře do 27. července 2018.
via18-300x212http://www.knezskyseminar.cz