Bohoslužby od 22. do 28. 10. 2018

21.10.2018
Pondělí 22. 10. 7:00 Za farníky (Nové Veselí)
Úterý 23. 10. 7:00 Na úmysl dárce – p. Kučerová (Nové Veselí)
Středa 24. 10. 18:00 Na úmysl dárce – p. Kučerová (Nové Veselí)
Čtvrtek 25. 10. 18:00 Za Františka Fialu, jeho rodiče a rodiny Samkovu a Peřinovu (Bohdalov)
Pátek 26. 10. 18:00 Za rodiče Danihelovy, syny Jana a Stanislava, rodiče Froncovy a celou živou a zemřelou rodinu (Nové Veselí)
Sobota 27. 10. 13:00 Za naši vlast a ty, kdo se pro ni obětovali a obětují, za šťastnou budoucnost našeho národa (Nové Veselí)
Neděle 28. 10. 30. neděle v mezidobí
8:00 Za Josefa a Marii Křivánkovy a celou živou a zemřelou rodinu (Nové Veselí)
10:00 Za Bohumíra Vondráka, rodiče a sourozence s prosbou za náš národ (Bohdalov)
14:00 Za naši vlast a ty, kdo se pro ni obětovali a obětují, za šťastnou budoucnost našeho národa (Újezd)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Ohlášky 21. 10. 2018

Reklamy

Mše sv. připomene Karla I. Habsburského

16.10.2018

11303Bohoslužba v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně dne 18. října 2018 v 17:30 hod. připomene blahoslaveného Karla I. Habsburského, posledního rakouského císaře, českého krále a markraběte moravského.

Více informací plakátek

 

Oslava 25. výročí žďárských církevních škol

16.10.2018

Ve středu 17. října 2018 v 17:00 hod. bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie slavena kardinálem Dominikem Dukou mše sv. za studenty, absolventy , učitele a zaměstnance Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické.
Je za co děkovat i prosit, za tuto dobu absolvovalo na těchto školách studium 1400 a 1500 studentů.

http://www.zdarskefarnosti.cz

Norsko se postavilo za svobodu svědomí zdravotníků

15.10.2018

Nejvyšší soud v Norsku potvrdil právo svobody svědomí zdravotnického personálu v případu lékařky Katarzyny Jachimowiczové. Ta měla být nucena se podílet na zákrocích ničících lidský život. Soud nařídil lékařským zařízením, aby respektovala právo na svobodu svědomí svých zaměstnanců.
2751Dr. Katarzyna Jachimowizová přišla v roce 2015 v Norsku o zaměstnání. Odmítla zavádět nitroděložní tělíska, protože působí i jako rané abortivum a mohou vést k usmrcení počatého dítěte. Mezinárodní právo zaručuje právo zdravotnického personálu na výhradu svědomí, přesto zaměstnavatel propustil dr. Jachymowiczovou z důvodu neuposlechnutí příkazu, který považovala za nemorální. Nižší soud rozhodl, že jednala v souladu s právem vykonávat své lékařské povolání podle svého svědomí, ale lékařské orgány se odvolaly. Případ byl pak projednáván Nejvyšším soudem Norska koncem srpna 2018.

Právníci zastupující lékařku Jachimowiczovou soudní rozhodnutí přivítali. „Rozhodnutí Nejvyššího soudu znamená důležitý krok správným směrem, nejen pro lékaře, ale pro všechny lidi ve všech profesích. Doktorka Jachimowiczová bere své lékařské povolání velmi vážně, slíbila život zachraňovat a ne jej ničit. Soud její jednání potvrdil,“ řekl obhájce dr. Jachymowiczové Håkon Bleken.

Robert Clarke, právník podporující organizace ADF International dodal: „Nikdo by neměl být nucen si vybírat mezi následováním svého svědomí a provozováním své profese. Rozhodnutí norského Nejvyššího soudu stanoví nové standardy principů svobody svědomí nejen v Norsku. Verdikt potvrzuje právo na svobodu svědomí pro zdravotnický personál tak, jak ho chrání mezinárodní právo. Rozhodnutí přichází v době, kdy pozice zdravotnického personálu po celé Evropě je ohrožena tím, že zaměstnanci jsou nuceni vykonávat něco, co je morálně špatné a neetické. Jedná se tedy o cenný právní precedent v ochraně svobody svědomí na celém kontinentu. Svědomí jako základní lidské právo je obsaženo v evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.“

13/10/2018, adfinternational.org

Bohoslužby od 15. do 21. 10. 2018

14.10.2018
Pondělí 15. 10. 7:00 Za živé a zemřelé členy Matice velehradské (Nové Veselí)
Úterý 16. 10. 7:00 Za nenarozené (Nové Veselí)
18:00 (Budeč)
Středa 17. 10.
Čtvrtek 18. 10. Sv. Lukáše, evangelisty
18:00
Za dvoje rodiče a na dobrý úmysl (Bohdalov)
Pátek 19. 10. 17:00 Za manžela, syna Františka a rodiče Sýkorovy a Bečkovy (Nové Veselí) – zpívaná
Sobota 20. 10. 7:00 Za farníky (Nové Veselí)
Neděle 21. 10. 29. neděle v mezidobí – misijní neděle (sbírka na misie)
9:00 Za Františka a Věru Růžičkovy a Františka a Boženu Zítovy (Nové Veselí)
11:00 Za živé a zemřelé žáky a učitele ZŠ Bohdalov, ročník 1951 – 1952 (Bohdalov)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Ohlášky 14. 10. 2018

Papež: Veškeré zlo pramení z pohrdání životem

11.10.2018

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422
Záběr z generální audience 10. 10. 2018 (Vatican Media)

Více než třicet tisíc lidí si na Svatopetrském náměstí vyslechlo další katechezi papeže Františka z cyklu o Desateru. Tentokrát ji věnoval pátému přikázání v celém jeho dosahu a zaměřil se zejména na odmítání nenarozeného života.

Promluvu Svatého otce uvodilo čtení ze starozákonní knihy Moudrosti, ve kterém se o Bohu mluví jako o „vládci milujícím život“.

„Dalo by se říci, že pojítkem veškerého zla, páchaného ve světě, je pohrdání životem. Život napadají války, organizace těžící z člověka, spekulace se stvořením a skartační kultura a vůbec všechny systémy, které podrobují lidskou existenci prospěchářským kalkulům, zatímco ostudný počet lidí žije v podmínkách nehodných člověka. (…) Rozporuplný přístup k lidskému životu rovněž povoluje jeho usmrcení v mateřském lůně, a sice ve jménu ochrany jiných práv. Jak ovšem může být terapeutický, civilní či prostě lidský skutek, který ničí nevinný a bezbranný život v jeho rozkvětu? (…) Něco takového nelze, není správné zbavit se člověka, byť maličkého, aby se tím něco vyřešilo. Je to, jako bychom si na vyřešení problémů najali nájemního vraha…“

PLNÉ ZNĚNÍ katecheze je ZDE.

https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2018-10

10. října 2018, 13:03

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY – ŘÍJEN 2018

10.10.2018

Naléhavý úmysl:

Za jednotu církve proti Zlému, působícímu vzdálení od Boha a rozdělení křesťanského společenství.

Evangelizační úmysl:

Aby u mužů a žen zasvěcených Bohu vzplálo misijní nadšení a byli nablízku chudým, vyhnancům a těm, kdo jsou umlčeni a nemají slovo.

Národní úmysl:

Za takové poznání Pána Ježíše, které nám umožní plně se na něj spoléhat (srv. Žl 23/22).

Číst zbytek příspěvku »

Duchovní obnova pro rozvedené

10.10.2018

11734Centrum pro rodinu a sociální péči Brno pořádá Duchovní obnovu pro rozvedené, která se koná ve dnech 12. až 14. října 2018 na faře v Heřmanově u Velké Bíteše.

Tématem „Inspirujme se životem světců“ provede přítomné exercitátor R. D. Mgr. Jindřich Čoupek, farář v Příměticích a Prosiměřicích. Setkání nabízí příležitost k načerpání a obnovení sil, naděje a radosti, prostor pro ztišení, sdílení a modlitbu.

Více informací a přihlášky: www.crsp.cz

Plakát

Nový Jeruzalém – 226. prosebná mariánská pouť

10.10.2018

Srdečné pozvání na 226. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh) ve Velké Bíteši ve čtvrtek 11. října 2018 v 18 hodin.

Hlavní celebrant:  P. ICLic. Mgr. Karel Moravec, rektor poutního místa Králíky

Více: www.rovecne.farnost.cz

zpravodajNJříjen2018

Bohoslužby od 8. do 14. 10. 2018

7.10.2018
Pondělí 8. 10. 7:00 Za Marii Večeřovou (Nové Veselí)
18:00 Za farníky (Pokojov)
Úterý 9. 10. 7:00 Za nemocnou Marii Pernicovou (Nové Veselí)
18:00 Za Bohumíra a Boženu Pohankovy a na poděkování za všechny obdržené dary a milosti s prosbou o ochranu celé rodiny (Kotlasy)
Středa 10. 10. 15:00 Pohřeb p. Josefa Dočekala (Nové Veselí)
18:00 Za Jiřího a Marii Chmelařovy (Bohdalov)
Čtvrtek 11. 10. 7:00 Na úmysly 1. sobot a Nového Jeruzaléma (Nové Veselí)
18:00
pouť Nový Jeruzalém (Velká Bíteš)
Pátek 12. 10. 14:00 Pohřeb p. Františky Sobotkové z Rudolce (Bohdalov)
18:00
Za Bohušku a rodinu Liškovu, Petra Peňáze, Pavla Bradáče, Anežku Fickovou a rodiče Růžičkovy (Nové Veselí)
Sobota 13. 10. 7:00 Za živé a zemřelé členy Matice velehradské (Nové Veselí)
Neděle 14. 10. 28. neděle v mezidobí
8:00 Za rodiče Kotíkovy, dcery a syna, rodiče Chalupovy a syna a Boží pomoc a ochranu (Nové Veselí)
10:00 Za rodinu Coufalovu z Kyjova a duše v očistci (Bohdalov)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Ohlášky 7. 10. 2018