Bohoslužby od 29. 8. do 4. 9. 2016

28.8.2016
Pondělí 29. 8. 7:30 Za dary Ducha Sv. (Nové Veselí)
18:00 (Kotlasy)
Úterý 30. 8. 18:00 Za Bohumíra Tlačbabu a jeho rodinu (Rudolec)
Středa 31. 8. 17:00 Za Marii a Frant. Obršlíkovy, syna Ladislava a celou žijící rodinu (Matějov)
18:00
Za Františka Janečka, bratra Jana, rodiče, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu (Nové Veselí)
Čtvrtek 1. 9. 18:00 Za duše v očistci (Bohdalov)
Pátek 2. 9. 14:00 Pohřeb p. Marie Svobodové (Bohdalov)
18:00
Za rodinu Křivských, Marii Fialovou, rodiče a příbuzné (Nové Veselí)
Sobota 3. 9. 7:30 (Nové Veselí)
Neděle 4. 9. 23. neděle v mezidobí
8:00
 Za rodiče Hausvaterovy, Boháčkovy a Bohumila Jágra (Nové Veselí)
9:30 Za dvoje rodiče, jejich zemřelé děti, vnuka a pomoc Ducha Sv. (Bohdalov)
11:00 Za farníky – pouť (Matějov) Jména Panny Marie

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

13. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou 2016

20.8.2016

10623

Již 13. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou, letos spojená s putováním k Bráně Svatého toku milosrdenství, proběhne pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho v sobotu 27. srpna 2016 od 9:00 do cca 16:00 hodin v duchu motta: „Láska je radost“.

Již tradičně je připraven bohatý duchovní a kulturní program pro rodiče, ale i speciální nabídky pro děti a mládež.
Pontifikální mši v 10:00 hodin bude předsedat nový brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul. Příležitost ke svátosti smíření bude možné využít také u přítomného misionáře milosrdenství P. Jozefa Gruby, SAC.

Malí i velcí poutníci se mohou těšit na bohatý program: komentovaná prohlídka Baziliky Nanebevzetí Panny Marie, koncert, divadlo, výtvarné dílničky, program pro mládež, „Zahrada milosrdenství“ a mnoho dalšího.

Program a více informací: www.crsp.cz

Plakátek

Bohoslužby od 22. do 28. 8. 2016

20.8.2016
Pondělí 22. 8. Panny Marie Královny
7:30
Úterý 23. 8. 17:00
Středa 24. 8. Sv. Bartoloměje
18:00
Čtvrtek 25. 8. 18:00 Za duše v očistci
Pátek 26. 8. 18:00
Sobota 27. 8. 11:30 (Velehrad)
Neděle 28. 8. 22. neděle v mezidobí
8:00
 Za Marii a Františka Pokorných a oboje rodiče (Nové Veselí)
9:30 Za rod. Pejchal., Štikar., děti, dary Ducha Sv. a duše v očistci (Bohdalov)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Bohoslužby od 15. do 21. 8. 2016

14.8.2016
Pondělí 15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
17:00
Za dary Ducha Sv. (Bohdalov)
18:30 (Nové Veselí)
Úterý 16. 8. 17:00 Za Annu a Bohuslava Košťálovy, zetě, Boží pomoc a ochranu (Březí)
18:00 (Újezd)
Středa 17. 8. 18:00 (Nové Veselí)
Čtvrtek 18. 8. 18:00 Za duše v očistci (Bohdalov)
Pátek 19. 8. 18:00 Za Jiřinu a Václava Špačkovy, rodiny Špačkovu, Sobotkovu a Křížovu (Nové Veselí)
Sobota 20. 8. 7:30 (Nové Veselí)
Neděle 21. 8. 21. neděle v mezidobí
8:00
 Za Františka Fialu, jeho rodiče a rodiče Večeřovy (Nové Veselí)
9:30 Za Josefa Řepu, rodiče Řepovy a Štarhovy (Bohdalov)
11:00 Za farníky – poutní mše sv. k Panně Marii Královně (Újezd)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

16. pěší pouť na Velehrad – severozápadní proud

10.8.2016

Do tohoto společenství jsou pozváni a účastní se ho poutníci z oblastí kolem měst a míst: Sebranice u Litomyšle, Bystré, Žďár n. Sáz., Nové Město na Moravě, Bystřice n. P., Olešnice, Kunštát, Letovice, Boskovice, Ruprechtov. Jsou také zváni všichni ostatní, kteří chtějí poznat trasu, která vede krásnou krajinou: Českomoravská vysočina, Boskovická pánev, Moravský kras, Drahanská vrchovina, Ždánický les, Chřiby.

Předetapa začíná v neděli 21. 8. 2015 ve 14 hod. v Radešínské Svratce – pod vedením otců pallotinů a P. Pavla Habrovce. Končí na Vítochově v 19 hod. mši svatou.

Úvodní etapa: Vítochov v pondělí 22. 8. ve 12 hod. – žehnání poutních křížků novým poutníkům a požehnání na cestu ze starobylého, krásného poutního cyrilometodějského Vítochova přes Vír (sv. Sedmipočetníci) do Olešnice.

1. etapa: v úterý 23. 8. ráno z Olešnice přes Letovice do Boskovic

2. etapa: ve středu 24. 8. z Boskovic přes Sloup, Senetářov do Ruprechtova

3. etapa: ve čtvrtek 25. 8. z Ruprechtova přes Rostěnice do Milonic

4. etapa: v pátek 26. 8. z Milonic přes Koryčany, horu sv. Klimenta do Boršic

Poslední etapa: v sobotu 27. 8. posíleni poutníky, kteří přijedou za námi autobusy, z Boršic na Velehrad. Číst zbytek příspěvku »

Osobnosti katolické církve podporují: Vyznání rodin věrných Kristu

8.8.2016

Webový portál LifeSiteNews zveřejnil „Vyznání rodin věrných Kristu“ obsahující pravdy katolické víry týkající se rodiny a manželství, které jsou dnes terčem útoků. Vyznání vypracovala britská Asociace katolických rodin a LifeSiteNews s přispěním několika vysokých představitelů katolické církve. Jde o jednoduše a stručně formulovanou neměnnou nauku Církve, kterou jako katolické rodiny máme právo jednoznačně slyšet od všech svých pastýřů – včetně papeže. 7495

„Doufáme, že po modlitbě zvážíte podpis tohoto Vyznání,“ vyzývají iniciátoři, „aby mohlo být předloženo Svatému otci s podporou mnoha lidí. Povšimněte si prosím, že ho už podepsalo mnoho významných katolických věřících z celého světa, včetně příslušníků hierarchie, katolických akademiků a představitelů hnutí pro život a pro rodinu. Nejdůležitější podpisy jsou ale ty vaše – podpisy věřících katolických rodin, pro něž bylo toto Vyznání vypracováno.“

Vyznání již podpořilo několik biskupů, kteří schvalují jeho znění, např. Jeho Eminence kardinál Raymond Leo Burke, emeritní prefekt Apoštolské signatury (Vatikán) aj. Mezi osobnostmi, které ho veřejně podepsaly, jsou Dr. Anca-Maria a Dr. Vincent-Jean-Pierre Cerneaovi, členové Asociace katolických lékařů z Bukurešti, Gabriele Kuby, německá socioložka a spisovatelka, autorka knihy Globální sexuální revoluce, Jean a Angelika de Poncharrovi z francouzské organizace Choisir la Vie, dr. Thomas Ward, zakladatel a předseda Národní asociace katolických rodin z Velké Británie a člen korespondent Papežské akademie pro život, Maria Madise, koordinátorka organizace Hlas rodiny (Voice of the Family), Christine de Marcellus Vollmerová, zakladatelka a předsedkyně Aliance pro rodinu a Latinskoamerické aliance pro rodinu, více než 15 let členka Papežské rady pro rodinu, zakládající členka Papežské akademie pro život a v letech 1990-1995 členka delegace Svatého stolce u OSN, Philip Lawler, známý americký katolický novinář, zakladatel a vydavatel Catholic World News, s manželkou, zakladatelé portálu Life SiteNews Steve Jalsevac a John-Henry Westen s manželkami a mnoho dalších osobností.

Přinášíme plné české znění Vyznání rodin věrných Kristu:

1. Věříme, že manželství bylo stvořeno Bohem a u pokřtěných je Kristus povýšil na svátost. Manželství je ze své podstaty svazkem mezi jedním mužem a jednou ženou, kteří jej uzavírají svobodně, zůstávají si věrni, jejich svazek je nerozlučitelný a otevřený životu. Číst zbytek příspěvku »

Rodinná sdružení kritizují rozsudek o náhradním mateřství

8.8.2016

Federace katolických rodinných svazů v Evropě (FAFCE) kritizovala rozsudek Evropského soudu pro lidská práva o náhradním mateřství ve Francii. Tento rozsudek de facto legalizuje „obchod s dětmi“, řekl v pátek v Bruselu katolické tiskové agentuře KNA předseda FAFCE Antoine Renard. Štrasburští soudci ve čtvrtek odsoudili Francii za to, že odmítala uznat za francouzské občany tři děti, které se narodily náhradní matce v Indii. Soud dospěl k názoru, že tím bylo porušeno právo dětí na soukromí.
7492Podle Renarda rozsudek zvětšuje propast mezi právními předpisy a realitou. Na jedné straně jsou úřady, které porušují lidská práva matek a dětí tím, že těmto dětem nepřiznávají občanství. Na druhé straně v Evropě existuje velký a stále rostoucí „trh s dětmi“, uvedl Renard.

Tento rozsudek je obzvlášť politováníhodný, protože Indie je považována za „továrnu na děti“ a jsou známy případy, kdy jsou indické náhradní matky využívány násilím. Renard vyjádřil naději, že francouzská vláda rozsudek napadne. „Rada Evropy je institucí, kde by mohl začít skutečný boj proti náhradnímu mateřství,“ řekl.

Belgická poslankyně za stranu zelených a reprodukční lékařka Petra De Sutter již ve zdravotním výboru Rady Evropy předložila několik návrhů na legalizaci náhradního mateřství, zatím bez úspěchu. V září bude tato problematika opět na pořadu jednání výboru.

03. 08. 2016, Kathnet

 

Hlavní pouť v Netíně 2016

7.8.2016

netin

Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Netíně bude slavena v neděli 14. srpna 2016. Bohoslužbě v 11:00 hodin předsedá generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek.

Plakátek

POCHOD PRO RODINU & DEN PRO RODINU

6.8.2016

Mladí křesťanští demokraté a Výbor na ochranu rodičovských práv srdečně zvou všechny příznivce na tradiční Pochod pro rodinu, který se uskuteční v sobotu 13. 8. od 14:00 hod. v Praze. Pochod vyrazí z Ovocného trhu a bude končit na Kampě, kde na něj naváže Den pro rodinu s atrakcemi a programem pro rodiny s dětmi. Více informací a podrobný program naleznete na webu: http://denprorodinu.eu/

Statisíce rodičů se v naší zemi denně starají o své děti. Pouze rodina je základem zdravého a prosperujícího národa. Pojďte s námi upozornit na její nedoceněnou roli.

pozvanka

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY – SRPEN

6.8.2016

Úmysl všeobecný:
Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi národy a významně přispěl k míru ve světě.

Úmysl misijní:
Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali svědectví víry, úcty a lásky k bližnímu.

Úmysl našich biskupů:
Nanebevzatá Matka Boží ať nám vyprosí a upevní v nás jistotu, že víra v Boha a poslušnost vůči jeho vůli jsou největším bohatstvím, radostí, důstojností a krásou člověka.

KT 2016/31


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.