Evropský parlament: Ochrana nenarozených dětí je násilím na ženách

18.9.2017

Evropský parlament přijal usnesení, které vyzývá všechny země EU, aby ratifikovaly Istanbulskou úmluvu – Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Europoslanci tak ale zároveň odsouhlasili, že zabíjení nenarozených dětí nemá být považováno za formu násilí na ženách.
EP

V usnesení stojí: „Odpírání sexuálního a reprodukčního zdraví a služeb souvisejících se sexuálními a reprodukčními právy, včetně bezpečného a legálního přerušení těhotenství, představuje jednu z forem násilí páchaného na ženách a dívkách.“

Pro usnesení hlasovalo 489 poslanců, 114 bylo proti, 69 se zdrželo hlasování. Z českých europoslanců hlasovali proti pouze Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda a Tomáš Zdechovský.

Ke státům, které Istanbulskou úmluvu ještě neratifikovaly, patří i Česká republika, která ji zatím podepsala coby jedna z posledních v květnu 2016. Úmluva např. žádá členské státy, aby financovaly programy na provádění politiky rovnosti mužů a žen. Právě toto úmluva pokládá za opatření, které vede k boji proti násilí páchanému na ženách. Zodpovědnost za tato témata však nemá EU, ale jednotlivé členské státy, v jejichž kompetenci je vzdělávání, prevence, postihování pachatelů a poskytování konkrétní pomoci obětem.

Zabíjení počatých dětí v lůně matek není výrazem zájmu o zdraví žen. Zároveň není důvod přijímat jakékoliv závazné mezinárodní dokumenty.

15/09/2017, ordoiuris.pl

Advertisements

Bohoslužby od 18. do 24. 9. 2017

16.9.2017
Pondělí 18. 9.  7:00 Za farníky (Nové Veselí)
Úterý 19. 9.
Středa 20. 9. 18:00 Za Václava a Jiřinu Špačkovy a celou rodinu Špačkovu a Sobotkovu (Nové Veselí)
Čtvrtek 21. 9. Sv. Matouše, apoštola a evangelisty
18:00
Za rodinu Němcovu, Hrbkovu a syna (Bohdalov)
Pátek 22. 9. 18:00 Za rodiče Danihelovy, jejich syny Jana a Stanislava, za rodiče Froncovy a celou živou a zemřelou rodinu (Nové Veselí)
Sobota 23. 9.  7:00 Na úmysl dárce (Nové Veselí)
Neděle 24. 9. 25. neděle v mezidobí
8:00 Za MUDr. Františka Dvořáka, Miloslava a Miladu Landsmanovy a za Boží pomoc a ochranu (Nové Veselí)
10:00 Za rodinu Drejčkovu a Valovu a na poděkování za 90 let (Bohdalov)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Biblický kurz jubilejně: Matoušovo a Markovo evangelium

13.9.2017

bible

Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí letos na podzim další, tentokrát jubilejní, 15. ročník Biblického kurzu. Jde o vzdělávání pro všechny vážné zájemce o Bibli, vhodné pro osobní poznání Božího slova i jako materiál pro ty, kdo vedou různá malá společenství a biblické hodiny.

Účast není vázána na absolvování předchozích ročníků.

Kurz se jako vždy uskuteční v Brně na Biskupském gymnáziu v období září – listopad 2017 v pěti večerních čtvrtečních podvečerních setkáních se čtrnáctidenní periodicitou:
21. září, 12. a 26. října a 9. a 23. listopadu 2017. Přihlášky jsou k vyzvednutí u duchovních správců farností, na recepci Biskupství brněnského Petrov 5, či ke stažení na www.pastorace.biskupstvi.cz

Přihláška

Absurdní pomoc obětem hurikánu Harvey

13.9.2017

Texaský potratový řetězec Whole Woman’s Health nabízí obětem hurikánu Harvey celé září bezplatné potraty. Takto si představují pomoc i další propotratové organizace, které vyzývají k zasílání darů texaským potratovým fondům.
2688

Bývalá ředitelka texaské pobočky Planned Parenthood, nyní známá obhájkyně práva na život Abby Johnsonová připomněla, jak její bývalý zaměstnavatel takto postupoval např. i v roce 2005, kdy hurikán Katrina zasáhl stát Louisiana: „Mnoho obyvatel Louisiany našlo dočasný domov v Houstonu, a tak jsme si mysleli, že bezplatný potrat je skvělý nápad. Pamatuji si, že jsem to považovala za skutečné hrdinství – nabízet potrat ženám, které přišly o všechno. Uvědomuji si, že jsme ty rodiny zneužívali v tom nejzoufalejším momentu. Nepomohli jsme jim nalézt bydlení, ošacení nebo cokoliv jiného. Jen způsob, jak bezplatně zabít jejich nenarozené dítě.“

Nedávný hurikán Harvey si jenom v okolí texaského Houstonu vyžádal několik desítek obětí a asi 30.000 lidí se ocitlo bez domova. Organizace pro život a centra pro těhotné ženy v tísni ve stejném čase pomáhají těhotným ženám a jejich rodinám. Prosí o dary na hygienické potřeby, kojenecké mléko, plínky a ubrousky pro oběti hurikánu v Texasu. Také současná organizace Abby Johnsonové, která pomáhá lidem, kteří chtějí odejít z potratového průmyslu, sestavila seznam potřebného dětského zboží, které lidé mohou darovat obětem hurikánu.

09/09/2017, spuc.org.uk

Duševní hygiena pro křesťana

13.9.2017

knihovna

Knihovna Biskupství brněnského pořádá další z cyklu přednášek, tentokrát s názvem Duševní hygiena pro křesťana, kterou přednese Mgr. Libor Šimek. Akce se koná dne 19. září 2017 od 16:30 hodin.

Podrobnosti – plakátek

Obnova pro manžele „Láska a Pravda“

11.9.2017

11095

Komunita Emmanuel pořádá na podzim 2017 v Brně duchovní obnovu pro manžele s názvem „Láska a Pravda“. Jedná se o setkání pro povzbuzení a sdílení zkušenosti lidského a duchovního rozměru manželství, které vede k oživení a prohloubení vzájemného vztahu.

„Láska a Pravda“ se snaží ukázat manželům krásu a bohatství manželství, povzbuzuje k manželskému a rodinnému životu a obnovuje jeho lidský i duchovní rozměr. Je to příležitost ke změně, k nalezení nové naděje ve vzájemných vztazích.

Setkání bude probíhat během tří sobot – 23. září, 21. října a 25. listopadu 2017 v Brně, Lidická 24. Je možné přijet i s dětmi, které budou mít svůj vlastní program. Zahájení je v 9:00 hodin společnou modlitbou chval. „Další program bude obsahovat přednášky, svědectví, skupinky sdílení, adoraci a mši svatou, nebude chybět čas pro páry a prostor k diskusi a neformálním rozhovorům. Celý den by se měl nést v příjemné domácí atmosféře. Setkání je všem otevřené, vítané jsou také páry, u nichž je věřící jen jeden z manželů nebo manželé, kterým jsou blízké křesťanské hodnoty, i když třeba do kostela nechodí,“ uvádějí organizátoři.

A doplňují: „Každá ze tří sobot bude věnována jednomu z klíčových tematických okruhů, jednotlivá setkání na sebe navazují a tvoří nedílný celek. Je proto nanejvýš žádoucí vyčlenit si již s předstihem čas na celý program. První setkání bude zaměřeno na svátost manželství, druhé na budování manželského vztahu a komunikaci, třetí na výchovu dětí a život rodiny. Obnova není založena pouze na předávání informací, to hlavní vzniká bytím spolu, kdy si můžeme navzájem předávat zkušenosti a inspirovat jedni druhé. V neposlední řadě je však třeba říci, že důležité změny se odehrávají právě tehdy, když do manželství znovu pozveme Boha s Jeho láskou a Milosrdenstvím. „Láska a Pravda“ tak zahrnuje komplementaritu složky informační (přednášky), mezilidské (obohacení skrze společenství) a duchovní (jedině Bůh může měnit lidská srdce)…

Bližší informace najdete na www.emmanuel.cz/manzele/.
Přihlášky je třeba zasílat do 15. září 2017 na lap@emmanuel.cz

Pozvánka

Pouť pro prvokomunikanty 2017

11.9.2017

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle zve do Brna na Petrov všechny děti z brněnské diecéze, které ve školním roce 2016/17 poprvé přistoupily ke svatému přijímání, tedy všechny „prvokomunikanty“.

Kromě duchovního programu a setkání s otcem biskupem pro ně budou připravena různá stanoviště s hrami a aktivitami pro poučení i zábavu. Děti budou mít příležitost prohlédnout si také některá zajímavá místa na Petrově a v jeho blízkém okolí.

Duchovní správcové farností mohou děti, které letos poprvé přistoupily ke svatému přijímání, přihlašovat do 15. září 2017, a to on-line prostřednictvím formuláře na <kc.biskupstvi.cz>. Na uvedeném webu je možno najít také bližší informace o programu, letáček a další materiály.

Plakátek

Nový Jeruzalém – 213. prosebná mariánská pouť

10.9.2017

Srdečné pozvání na 213. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh) v Radostíně nad Oslavou ve středu 13. září 2017 v 18 hodin.

Hlavní celebrant: Mons. Jan Peňáz, farář v Novém Veselí a Bohdalově

Více: www.rovecne.farnost.cz.

 

Bohoslužby od 11. do 17. 9. 2017

10.9.2017
Pondělí 11. 9.  7:00 Za farníky (Nové Veselí)
Úterý 12. 9. 17:30 modlitba růžence, sv. smíření (Pokojov)
18:00
Za Matici Velehradskou (Pokojov)
Středa 13. 9. 18:00 Pouť Nový Jeruzalém (Radostín nad Oslavou)
Čtvrtek 14. 9. Povýšení svatého Kříže
18:00
Za Jaroslava Chvátala a dvoje rodiče (Bohdalov)
Pátek 15. 9. 18:00 Za rodiče Chlubnovy, syna a snachu, za rodiče Vencálkovy a Karla Jeřábka a Boží ochranu (Nové Veselí)
Sobota 16. 9.
Neděle 17. 9. 24. neděle v mezidobí
8:00 Za rodiče Bělíkovy a syna (Nové Veselí)
9:30 Za Gabriela a Marii Večeřovy, rodiče, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu (Bohdalov)
11:00 Za farníky a rodáky z Pokojova a za všechny zemřelé, kteří se starali o zvelebení kaple a obce (Pokojov)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Pozvánka na Santiniho barokní slavnosti ve Žďáře nad Sázavou

6.9.2017

Společnost Putování za Santinim srdečně zve na vyvrcholení celoročních aktivit projektu Santiniho barokních slavností 2017. Tentokrát všechny zve ve dnech 8. – 10. 9. 2017 do areálu bývalého cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou a do Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Připraveno je spousta přednášek, zajímavých osobností a hudebních vystoupení. Podrobný program:
SBS_ZDAR_LETAK_A4_2017