16. pěší pouť na Velehrad

28.9.2016

I letos se konala již tradiční pěší pouť na Velehrad, a to v týdnu od 22. do 27. srpna 2016 (včetně předetapy z Radešínské Svratky v neděli 21. 8.). S pomocí Boží a pod ochranou andělů strážných ji zahájilo v pondělí 22. 8. v poledne na Vítochově 43 poutníků – včetně několika z naší farnosti. dscn3018
dscn3074V sobotu z Vysočiny, Brna a Znojemska přijeli autobusy i auty jednodenní poutníci – z Nového Veselí jsme vyráželi po 4. hod. ranní, abychom se v 8 hod. připojili v Boršicích k pěším poutníkům. dscn3123Všichni jsme prošli Branou milosrdenství, obnovili zasvěcení Kristu skrze Pannu Marii; předtím ještě byly 3 dívky přijaty do Společenství čistých srdcí. Mši sv. sloužil o. Josef Pohanka, farář ze Žarošic a opravdický velehradský pěší poutník. Při odpolední pobožnosti jáhen Ladislav Kinc stručně a výstižně připomněl vzor milosrdenství, tatíčka Stojana. Zakončili jsme adorací, zpěvem „Bože, chválíme Tebe“ a svátostným požehnáním.
Více na: http://www.poutnik-jan.cz

Nové video odhaluje lži o genderové identitě

28.9.2016

Nové video nekompromisně odhaluje krizi genderové identity a vysvětluje, jak se ve jménu tolerance, rozmanitosti a svobody záměrně útočí na děti a rodiny. Video s názvem Family Planning’s Manufactured Gender Identity Crisis , které produkovala organizace Family Life International NZ, se zabývá konceptem identity a přímým a záměrným útokem na normy sexuality, který láká lidi, aby se oddávali svým sobeckým vrtochům a fantaziím.
gender
Michael Loretz, jeden z autorů videa, poukazuje na to, že tento druh myšlení vede lidi k tomu, že „ztrácejí schopnost a v posledu i vůli upevňovat své vlastní rodiny“.

Video je určeno novozélandským rodičům a všem lidem dobré vůle, ale nabízí poselství, které by měl slyšet každý, komu leží na srdci blaho dětí a důstojnost lidské osoby.

Zákeřný tlak na společnost, aby akceptovala, že si lidé mohou vybrat své pohlaví a že jejich gender je něco jiného než to, že jsou muž nebo žena, je nebezpečná ideologie rychle se šířící po celém světě. Číst zbytek příspěvku »

Beatifikace Anděla z Dachau

28.9.2016

V sobotu 24. září 2016 byl v německém Würzburgu blahořečen otec Engelmar Unzeitig z kongregace misionářů Mariannhill, který se narodil v roce 1911 v Hradci nad Svitavou (tehdejším Greifendorfu) a zemřel ve svých 34 letech jako mučedník v koncentračním táboře v Dachau.andelBeatifikační liturgii celebroval kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregace pro svatořečení, který také představil osobnost nového blahoslaveného pro Vatikánský rozhlas:

Otec Unzeitig byl zatčen protože otevřeně označoval nacismus za ideologii, která je v rozporu s evangeliem a ničí člověka. Byl proto nejprve uvězněn v Linci a poté po zfalšovaném procesu deportován v roce 1941 do koncentračního tábora v bavorském Dachau. Díky jeho otcovské péči o ostatní vězně se mu říkalo Anděl z Dachau. Jeho bezvýhradná láska k Bohu ho vedla k milosrdné lásce k těm, kdo – stejně jako on sám – trpěli a byli ponižováni, svou dobrotou dodával naději zoufalým vězňům v tomto lágru. Aby přinesl útěchu ruským vězňům, přeložil velkou část Nového zákona do ruštiny. Pomáhal těžce nemocným a doprovázel je až do konce. Navzdory nelidským podmínkám se snažil podržet vědomí důstojnosti člověka. Považoval svou situaci za poctu, za privilegium dosvědčovat Kristovu lásku. Síla jeho ducha vzbuzovala obdiv a pomáhala spoluvězňům snášet beznadějnou situaci. Svou službu lásky završil, když se nabídl jako dobrovolník ke službě vězňům nakaženým tyfem. Poté, co se sám nakazil, zemřel opuštěn a bez jakékoli péče. Bývá proto nazýván také mučedníkem lásky a německým Maxmilianem Kolbem. Číst zbytek příspěvku »

Schönborn: Obnovme křesťanské dědictví Evropy!

28.9.2016

Naléhavá výzva kardinála Schönborna Evropanům: Jsme jako marnotratný syn, který prohýřil své dědictví. Islamisté nemohou za naše slabiny, mohou je však zneužít. Naděje spočívá v návratu Evropy ke Kristu, evangeliu a lásce k bližnímu. 11. září při oslavách památky Jména Panny Marie se ve vídeňské svatoštěpánské katedrále arcibiskup kardinál Christoph Schönborn ostře vyjádřil ke ztrátě evropského křesťanského dědictví.
7514
Kardinál Schönborn vyšel ve svém kázání z podobenství o marnotratném synu, jenž prohýřil dědictví, které dostal od svého otce. Ohledně „naší situace v Evropě“ kardinál řekl: „Jsme tak trochu jako on. Promarnili jsme naše dědictví, promarnili jsme křesťanské dědictví, prohýřili jsme ho. A teď se divíme, jak to v Evropě vypadá…, co všechno se s námi děje, že jsme se dostali do potíží. Nejen v ekonomickém smyslu…, ale především v lidském, náboženském, z hlediska víry. Co se s Evropou stane?“ Číst zbytek příspěvku »

Mnohé Evropanky chtějí víc dětí, než mají, zjistila studie

28.9.2016

Zatímco porodnost v Evropě klesá pod hladinu prosté reprodukce, drtivá většina Evropanek se domnívá, že ideální rodina by měla zahrnovat nejméně 2 děti, zjistila studie Pew Research.
7510Z respondentek, které odpovídaly na otázku ohledně ideální velikosti rodiny, 57% uvedlo, že ideální by bylo mít 2 děti, a 30% zvolilo vyšší počet.

Průzkum Pewova institutu zjistil, že z evropských žen, které se blíží konci svého reprodukčního věku, asi 1/3 odpověděla, že má méně dětí, než je ideální počet, zatímco méně než 10% uvedlo, že mají více dětí, než je ideální počet.

09. 09. 2016, Pew Research

 

Duchovní večery pro manžele

27.9.2016

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně ve spolupráci s Biskupstvím brněnským zve na Duchovní večery pro manžele „Jsme jedno a není nám to jedno?“, které se konají v pátek 30. září 2016 od 18:30 do 20:30 hodin v kostele sv. Michala na Dominikánském nám. v Brně.

Večerem provází stálý jáhen Mgr. Jan Špilar. Večery jsou určeny pro všechny manžele, kteří chtějí prohlubovat svůj vztah a posouvat se směrem k vzájemné jednotě. Další termín je 21. října 2016.

Vstupné dobrovolné a není třeba se přihlašovat.

Bohoslužby od 26. 9. do 2. 10. 2016

25.9.2016
Pondělí 26. 9. 7:30 Na poděkování za 40 let společného života (Nové Veselí)
Úterý 27. 9. 17:00
Středa 28. 9. Slavnost Sv. Václava
8:00
Za MUDr. Františka Dvořáka, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu (Nové Veselí)
10:00 Za Karla Běhala, rodiče, rodiče Cejnkovy, syna, celou rodinu, Boží pomoc a ochranu Panny Marie (Bohdalov)
Čtvrtek 29. 9. Sv. archandělů
17:00
Za Václava Štikara (Bohdalov)
18:00 (Kyjov)
Pátek 30. 9. 17:00 Na úmysl dárce (Kotlasy)
18:00
Za rodiče Jamborovy a Chlubnovy, syna Oldřicha a rodinu Kchejlovu (Nové Veselí)
Sobota 1. 10. 7:30 (Nové Veselí)
Neděle 2. 10. 27. neděle v mezidobí
8:00
 Za Vladimíra Ambrože, jeho rodiče a rodiče Ambrožovy, rodiče Sobotkovy, syna Emila, zetě Jana a rodinu Sobotkovu (Nové Veselí)
9:30 Za Emanuela Bradáče a celou rodinu (Bohdalov)
11:00 Za farníky – pouť k Panně Marii Růžencové (Kyjov)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Brněnská akademie třetího věku zahajuje nový školní rok

19.9.2016

Brněnská akademie třetího věku zahajuje v pátek 23. září 2016 nový školní rok 2016/2017. Přehled přednášek a přihlášky jsou na www.bioetika.cz nebo a3vosobně na Centru pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, 602 00 Brno.

 

Manželství není jen cár papíru

19.9.2016

10717

V rámci programu SaVIO (salesiánské vzdělávací informační okruhy) se ve Sportovním sále Salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni (Kotlanova 13, zastávka tramvaje č. 8) uskuteční v úterý 20. září 2016 v 19:00 hodin přednáška P. Jiřího Kani nazvaná Manželství není jen cár papíru.

Ještě před několika lety stálo proti sobě dvojí vnímání manželství. Snoubenci si kladli otázku, zda společný život začít na úřadě nebo v kostele. V dnešní době se však mladí lidé ptají, zda má smysl vůbec ještě do manželství vstupovat. Je tedy manželství jen cár papíru?

https://www.salesko.cz/manzelstvi-neni-jen-car-papiru-2/

Plakát

Na Zelené hoře se rozezní zvony

17.9.2016

10579Po 75 letech se v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Ždáře nad Sázavou rozezní zvony. Stane se tak v neděli 18. září 2016 v 17:00 hodin.

Více: 1119