Bohoslužby od 19. do 25. 2. 2018

18.2.2018

 

Pondělí 19. 2.  
Úterý 20. 2.  
Středa 21. 2. 17:00 pobožnost křížové cesty, bohoslužba slova (Nové Veselí)
Čtvrtek 22. 2.  
Pátek 23. 2. Stolce sv. Petra – mimořádný den modlitby a postu za mír
17:00
pobožnost křížové cesty, bohoslužba slova (Nové Veselí)
17:00 pobožnost křížové cesty (Bohdalov)
17:00 pobožnost křížové cesty (Pokojov)
Sobota 24. 2.  
Neděle 25. 2. 2. neděle postní
8:00 Za MUDr. Františka Dvořáka, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu (Nové Veselí)
10:00 Za Bohumíra Vondráka (Bohdalov)
14:30 pobožnost křížové cesty – biřmovanci (Nové Veselí)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Reklamy

Režisér Jiří Strach píše kardinálu Dominiku Dukovi

14.2.2018

Text dopisu, který bude odeslán kardinálu Dukovi 26. dubna 2018:
Vážený pane kardinále, milý otče Dominiku! V den Vašich 75. narozenin dovolte nám, českým a moravským katolíkům, abychom Vám popřáli vše dobré, pevné zdraví a hlavně dary Ducha svatého.
obr-7711

A především poděkovali. Nejvíce pak za Vaši lásku k nám.

Jste vůči nám vždy trpělivý, laskavý, nikomu nezávidíte, na nikoho se nevychloubáte, nejste domýšlivý. Nejednáte nečestně, nehledáte svůj prospěch, nedáte se nikým vydráždit, nepočítáte křivdy. A že jich bylo – bohužel i z vlastních řad. Nemáte radost ze špatnosti mnohých, ale vždycky se radujete z pravdy. Tak naplňujete své biskupské heslo „In Spiritu Veritatis“.

Ať se děje cokoli, jste s námi, věříte nám, máte v nás naději, vytrváte.

V synovské pokoře jsme při Vás, s Vámi a v modlitbě za Vás.

Zůstáváme pevně a v důvěře v Boží moudrost svorni se svatovojtěšským stolcem. Nejen s Vámi osobně, ale i s Vašimi nástupci, až je jednou Svatý otec určí.

Kéž to není brzy! 🙂

Vaši

Jiří Strach

…a další, kteří připojí svůj podpis

14. 02. 2018, RC Monitor

Duchovní obnova pro vdovy a vdovce

13.2.2018

11430Komunita Emmanuel v Brně pořádá v sobotu 17. února 2018 setkání pro vdovy a vdovce. Setkání má být povzbuzením společnými chválami, promluvou, adorací, společným obědem a mší svatou s rozesláním účastníků k službě dalším potřebným. Je třeba uzavřít minulost a otevřít se budoucnosti.

Akce se koná od 9:00 hod. v Brně, Lidická 24.
Více http://www.emmanuel.cz/obnova-pro-vdovy-a-vdovce/

Plakátek

Církev v USA: Popeleční středa má přednost před Valentýnem

13.2.2018

Přesunutí valentýnských oslav na dnešek doporučil katolíkům biskup z amerického Buffala Richard Malone. Píše o tom agentura Reuters v článku, který si všímá letošního souběhu Popeleční středy s únorovým svátkem zamilovaných, který se v USA těší značné popularitě.

Číst zbytek příspěvku »

Nový Jeruzalém – 218. prosebná mariánská pouť

11.2.2018

Srdečné pozvání na 218. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh) v Radešínské Svratce v úterý 13. února 2018 v 17 hodin.

Hlavní celebrant: P. Mgr. Lukáš Okurka – kaplan v Kralupech nad Vltavou

Více: www.rovecne.farnost.cz.

 

Bohoslužby od 12. do 18. 2. 2018

11.2.2018

 

Pondělí 12. 2. 17:00 (Budeč)
Úterý 13. 2. 7:30 Za farníky (Nové Veselí)
17:00 Pouť Nový Jeruzalém (Radešínská Svratka)
Středa 14. 2. POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu
16:00
Za rodiče Šerejchovy, Chlubnovy, syna Oldřicha, rodinu Kchejlovu a duše v očistci (Bohdalov)
17:00
Za živé a zemřelé členy Matice velehradské (Nové Veselí); příprava na 1. sv. přijímání
Čtvrtek 15. 2. 17:00 Za farníky (Bohdalov); příprava na 1. sv. přijímání
Pátek 16. 2. 17:00 Za Josefa a Marii Landsmanovy a živou i zemřelou rodinu (Nové Veselí); příprava na 1. sv. přijímání
17:00 pobožnost křížové cesty (Bohdalov)
Sobota 17. 2. 12:00 sv. křest Michala Uttendorfského
Neděle 18. 2. 1. neděle postní
8:00 Za Josefa a Boženu Fickovy, syna a vnuka a za rodiny Šustrovu a Štefanovu (Nové Veselí)
10:00 Za Leopolda a Annu Chmelařovy, syna Pavla, dvoje rodiče, manžele Polákovy a celou rodinu (Bohdalov)
11:30 sv. křest Viktorie Terezy Fickové (Nové Veselí)
13:30 pobožnost křížové cesty, novokněžské požehnání (Bohdalov)
14:30 pobožnost křížové cesty, novokněžské požehnání (Nové Veselí)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

„Manželství bez mýtů“ – motto Národního týdne manželství 2018

8.2.2018

„Nikdy jsem netušil, že manželství může být tak úžasný rozměr bytí. Vyrůstal jsem v tradiční rodině, rodiče se mají rádi už čtyřicet dva let, a proto jsem nikdy nepochyboval o tom, že je to správný model, ale prakticky jsem si to neuměl představit. Nevěděl jsem, že by bylo možné potkat ženu, se kterou bych toužil spojit svůj příběh a založit rodinu. Jsem šťastný, že teď už to vím.“

Jan Potměšil, herec a umělec, o manželství

Nechte se inspirovat, jak ze svého dobrého manželství udělat ještě lepší nebo obnovit to, co se časem ve vztahu vytratilo. Ve valentýnském týdnu každý rok společně oslavujeme, jak moc pro nás manželství znamená.

Více: http://www.tydenmanzelstvi.cz

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY – ÚNOR 2018

4.2.2018

Všeobecný úmysl:

„Ne“ korupci. Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.

Národní úmysl:

Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat (srv. Žl 1).

Naléhavý úmysl:

Za duchovní plody mimořádného Dne modliteb a půstu vyhlášeného na 23. února 2018. Modleme se zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.

Číst zbytek příspěvku »

Bohoslužby od 5. do 11. 2. 2018

4.2.2018

 

Pondělí 5. 2. 7:30 Za děti, aby se mohly narodit – úmysl „Modliteb za nejmenší“ (Nové Veselí)
13:00 Pohřeb Zdeňka Koloucha (Bohdalov)
Úterý 6. 2. 7:30 Za Francii a Evropu – ke cti sv. Michaela (Nové Veselí), návštěva nemocných ve farnosti
17:00 Za těžce nemocnou švagrovou Marii (Kyjov)
Středa 7. 2. 17:00 Za farníky (Nové Veselí) – se zpěvy pro děti a rodiče; příprava na 1. sv. přijímání
Čtvrtek 8. 2. 17:00 (Bohdalov); příprava na 1. sv. přijímání
Pátek 9. 2. 13:30 Pohřeb p. Františka Hanuse z Újezdu (Nové Veselí)
17:00
(Nové Veselí); příprava na 1. sv. přijímání
Sobota 10. 2. 7:30 (Nové Veselí)
Neděle 11. 2. 6. neděle v mezidobí
8:00 Za rodiny Froncovu a Zítovu a jejich rodiče a za duše v očistci (Nové Veselí) – udílení sv. nemocných
10:00 Za Miroslava Mokrého, rodiny Mokrých, Březkovu a celou přízeň (Bohdalov)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Tříkrálová sbírka je sečtena: „Děkujeme dárcům za štědrost!“

2.2.2018

11438

Všech 22 767 pokladniček Tříkrálové sbírky 2018 již rozpečetily a peníze z nich pod úředním dozorem sečetly místní Charity na území celé ČR. Vybralo se do nich úctyhodných 112 260 037 korun.

Charita Česká republika teď děkuje všem, kteří s láskou přispívají na pomoc potřebným.

Více ZDE