Bohoslužby od 24. do 30. 10. 2016

23.10.2016
Pondělí 24. 10. 7:30 Za dary Ducha Sv. (Nové Veselí)
Úterý 25. 10. 17:00 Za P. Josefa Blahníka
Středa 26. 10. 17:00 Za P. Josefa S.
Čtvrtek 27. 10. 17:00 Za Františka Molinariho, dvoje rodiče, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu (Bohdalov)
Pátek 28. 10. sv. Šimona a Judy, apoštolů
17:00
(Nové Veselí)
Sobota 29. 10. 7:30 Za farníky (Nové Veselí)
10:00 Pohřeb p. Pavla Urbana (Bohdalov)
Neděle 30. 10. 31. neděle v mezidobí
8:00
 (Nové Veselí)
10:00 Za Bohumíra Vondráka (Bohdalov)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Bohoslužby od 17. do 23. 10. 2016

15.10.2016
Pondělí 17. 10. 7:30 Za dary Ducha Sv. (Nové Veselí)
Úterý 18. 10. 17:00 Za rodiny Vomelovu a Klimešovu (Rudolec)
Středa 19. 10. 17:00 Za obrácení sestry
Čtvrtek 20. 10. 17:00 Za duše v očistci (Bohdalov)
Pátek 21. 10. bl. Karla Rakouského
17:00
Za rodiny Kučerovu, Říhovu a Pospíchalovu (Nové Veselí)
Sobota 22. 10. sv. Jana Pavla II.
7:30
Za horlivost ve víře (Nové Veselí)
Neděle 23. 10. 30. neděle v mezidobí
8:00
 (Nové Veselí)
10:00 Za rodiny Coufalovu a Prokešovu z Kyjova (Bohdalov)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Nový Jeruzalém – 202. prosebná mariánská pouť

11.10.2016

Srdečné pozvání na 202. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh) v Jámách ve čtvrtek 13. října 2016 v 18 hodin.

Hlavní celebrant: P. Ing. ThDr. Pavel Kopeček, Th.D., farář v Podolí u Brna, přednášející na TF UP v Olomouci a předseda MSKA

Více: www.rovecne.farnost.cz.

Bohoslužby od 10. do 16. 10. 2016

8.10.2016
Pondělí 10. 10. 7:30 Za dary Ducha Sv. (Nové Veselí)
Úterý 11. 10. 17:00 Za farníky (Budeč)
Středa 12. 10. 17:00 Za Jana Janáse z N. L. (Nové Veselí)
Čtvrtek 13. 10. 18:00 Pouť Nový Jeruzalém (Jámy)
Pátek 14. 10. 17:00 (Nové Veselí)
Sobota 15. 10. 7:30 (Nové Veselí)
Neděle 16. 10. 29. neděle v mezidobí
8:00
 Za Marii a Rudolfa Kotíkovy a jejich rodiče (Nové Veselí)
10:00 Za Josefa a Marii Novotných, Ant. Strnada a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu (Bohdalov)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Co víme o duši?

2.10.2016

10744

V rámci programu SaVIO (salesiánské vzdělávací informační okruhy) se v klubu VeSPOD Salesiánského střediska mládeže v Brně-Líšni (Kotlanova 13, zastávka tramvaje č. 8) uskuteční v úterý 4. října 2016 v 19:00 hodin přednáška Prof. PhDr. Vladimíra Smékala, CSc. emeritního profesora FSS MU v Brně nazvaná Co víme o duši.

Více plakátek  a https://www.salesko.cz/co-vime-o-dusi/ .

Mobilní hospice – domov, místo pro život i umírání

2.10.2016

10735

Knihkupectví a nakladatelství CESTA pořádají setkání se zakladatelkami hospicového hnutí v ČR a autogramiádu knihy Jany Sieberové „HOSPIC, příběh naplněné naděje“ (Triton, 2016). Akce se koná v pondělí 3. října 2016 v 16:30 hodin ve farním sále Římsko-katolické farnosti u kostela sv. Jakuba v Brně (vedle knihkupectví Cesta, Rašínova 5, Brno).

Hosté: Marie Svatošová, Mons. Martin Holík. Zazpívá Hana Ulrychová. K dispozici bude velký výběr knih s paliativní tematikou.

Plakát

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY – ŘÍJEN

2.10.2016

Úmysl všeobecný:
Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni úctou k pravdě a vytříbeným smyslem pro etiku.

Úmysl misijní:
Aby Světový den modliteb za misie obnovil ve všech křesťanských společenstvích radost a odpovědnost za zvěstování evangelia.

Úmysl našich biskupů:
Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši biskupové ať mají odvahu jasně se svým slovem vyjadřovat k problémům společnosti.

KT 2016/40

Bohoslužby od 3. do 9. 10. 2016

2.10.2016
Pondělí 3. 10. 7:30 Na poděkování za všechny přijaté milosti
Úterý 4. 10. 18:00 Za duše v očistci
Středa 5. 10. 18:00 Za rodiče Štipčákovy /Slávek/
Čtvrtek 6. 10. 18:00 Za dary Ducha Sv.
Pátek 7. 10. 18:00 Za farníky
Sobota 8. 10. 7:30
Neděle 9. 10. 28. neděle v mezidobí
8:00
 Za rodiče Danihelovy, jejich syny Jana a Stanislava, za rodiče Froncovy, jejich rodiče a sourozence (Nové Veselí)
10:00 Za rodinu Simonidesovu, Šimkovu, Landovu a Boží pomoc pro celou rodinu (Bohdalov)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

16. pěší pouť na Velehrad

28.9.2016

I letos se konala již tradiční pěší pouť na Velehrad, a to v týdnu od 22. do 27. srpna 2016 (včetně předetapy z Radešínské Svratky v neděli 21. 8.). S pomocí Boží a pod ochranou andělů strážných ji zahájilo v pondělí 22. 8. v poledne na Vítochově 43 poutníků – včetně několika z naší farnosti. dscn3018
dscn3074V sobotu z Vysočiny, Brna a Znojemska přijeli autobusy i auty jednodenní poutníci – z Nového Veselí jsme vyráželi po 4. hod. ranní, abychom se v 8 hod. připojili v Boršicích k pěším poutníkům. dscn3123Všichni jsme prošli Branou milosrdenství, obnovili zasvěcení Kristu skrze Pannu Marii; předtím ještě byly 3 dívky přijaty do Společenství čistých srdcí. Mši sv. sloužil o. Josef Pohanka, farář ze Žarošic a opravdický velehradský pěší poutník. Při odpolední pobožnosti jáhen Ladislav Kinc stručně a výstižně připomněl vzor milosrdenství, tatíčka Stojana. Zakončili jsme adorací, zpěvem „Bože, chválíme Tebe“ a svátostným požehnáním.
Více na: http://www.poutnik-jan.cz

Nové video odhaluje lži o genderové identitě

28.9.2016

Nové video nekompromisně odhaluje krizi genderové identity a vysvětluje, jak se ve jménu tolerance, rozmanitosti a svobody záměrně útočí na děti a rodiny. Video s názvem Family Planning’s Manufactured Gender Identity Crisis , které produkovala organizace Family Life International NZ, se zabývá konceptem identity a přímým a záměrným útokem na normy sexuality, který láká lidi, aby se oddávali svým sobeckým vrtochům a fantaziím.
gender
Michael Loretz, jeden z autorů videa, poukazuje na to, že tento druh myšlení vede lidi k tomu, že „ztrácejí schopnost a v posledu i vůli upevňovat své vlastní rodiny“.

Video je určeno novozélandským rodičům a všem lidem dobré vůle, ale nabízí poselství, které by měl slyšet každý, komu leží na srdci blaho dětí a důstojnost lidské osoby.

Zákeřný tlak na společnost, aby akceptovala, že si lidé mohou vybrat své pohlaví a že jejich gender je něco jiného než to, že jsou muž nebo žena, je nebezpečná ideologie rychle se šířící po celém světě. Číst zbytek příspěvku »