Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2019

15.1.2019

11847Ve dnech 18. – 25. ledna 2019 se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne je verš: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18-20). Texty je možné použít při ekumenických bohoslužbách, vlastní liturgii, studiu Bible nebo v soukromé modlitbě.

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/181227texty-pro-tyden-modliteb-za-jednotu-krestanu-2019

Reklamy

Bohoslužby od 14. do 20. 1. 2019

14.1.2019
Pondělí 14. 1. 7:00 Za živé a zemřelé členy Matice velehradské (Nové Veselí)
Úterý 15. 1. 7:00 Na úmysl dárce (Nové Veselí)
17:00 pouť Nový Jeruzalém (Velké Meziříčí)
Středa 16. 1. 13:30 Pohřeb p. Vladimíra Klimeše (Bohdalov)
17:00
Za farníky (Nové Veselí)
Čtvrtek 17. 1. 17:00 Na úmysl dárce – J. M. (Bohdalov)
Pátek 18. 1. 17:00 Za Miroslava Blahu, rodiče, dceru, rodiče Janů, 4 syny, snachu, Boží pomoc a ochranu a duše v očistci (Nové Veselí)
Sobota 19. 1. 7:00 Za Jana Palacha s díky a prosbami za svobodu a za oběti totalit (Nové Veselí)
18:00 Requiem za Jana Palacha – slouží Prof. Petr Piťha (Praha-Staré Město, kostel Matky Boží před Týnem); pozvánka: requiem za Jana Palacha
Neděle 20. 1. 2. neděle v mezidobí
8:00 Za Karla a Gabrielu Dudkovy, syna Karla a celou živou i zemřelou rodinu (Nové Veselí)
10:00 Za rodinu Krčálovu, syna Jiřího a rodinu Hrubých (Bohdalov)
11:30 sv. křest Marie Bečkové (Chroustov)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

ohlášky 13. 1. 2019

Nový Jeruzalém – 229. prosebná mariánská pouť

13.1.2019

Srdečné pozvání na 229. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh) ve Velkém Meziříčí v úterý 15. ledna 2019 v 17 hodin.

Hlavní celebrant: P. Pavel Pacner, probošt mikulovské kapituly, farář v Mikulově, administrátor farností Březí, Dolní Věstonice, Klentnice, Perná a Sedlec u Mikulova

Více: www.rovecne.farnost.cz

zpravodajNJleden2019

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY – LEDEN 2019

12.1.2019

Naléhavý úmysl:

Za nejmladší misionáře, aby se stali statečnými pro Krista a svědčili o evangeliu v rodině, ve škole i místech zábavy.

Evangelizační úmysl:

Za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.

Národní úmysl:

Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.

Číst zbytek příspěvku »

Koncert ve Žďáře nad Sázavou

8.1.2019

V neděli 13. ledna 2019 v 16:00 hod. se bude konat v kostele sv. Prokopa koncert pozdně renesanční a barokní hudby s duchovní tématikou v podání brněnského uskupení s dobovými nástroji Castello in Aria a mužského pěveckého sboru Novocantus z Nového Města na Moravě.
2019-01-13-plakat

http://www.zdarskefarnosti.cz
https://www.zdarns.cz

Ples mládeže 2019

7.1.2019

11850Diecézní centrum mládeže pořádá 18. ledna 2019 tradiční Ples mládeže v sále Milosrdných bratří ve Vídeňské ulici v Brně. Zahájení je bohoslužbou v 19:00 hodin v kostele sv. Leopolda, ples začíná ve 20:00 hodin.

Vstupenky je možné zakoupit přes internet https://www.tickin.cz
Více info: https://www.facebook.com/events/2012969585427404/

Plakát

TÁTŮV VÍKEND S DĚTMI NA SNĚHU

6.1.2019

Víkend pro osamělé, rozvedené nebo opomíjené otce ve dnech 25. – 27. ledna 2019 nabídne příležitost prožít se svými dětmi společný čas v klidu i při hře. Setkání s podtitulem „Pojď, postavíme si sněhuláka“ má otcům pomoci naučit se zvládat výchovu a nacházet s dětmi společnou řeč. tátův víkend s dětmi

 

Bohoslužby od 7. do 13. 1. 2019

6.1.2019
Pondělí 7. 1. 7:00 Za farníky (Nové Veselí)
17:00 Na úmysl dárce (Kyjov)
Úterý 8. 1. 7:00 Za Francii a celý náš světadíl s prosbou o ochranu sv. archanděla Michaela (Nové Veselí)
Středa 9. 1. 17:00 Za farníky (Nové Veselí)
Čtvrtek 10. 1. 17:00 Na úmysl dárce (Bohdalov)
Pátek 11. 1. 17:00 Za Tomáše a Ludmilu Chlubnovy a duše v očistci (Nové Veselí)
Sobota 12. 1. 7:00 Za farníky (Nové Veselí)
Neděle 13. 1. Svátek KŘTU PÁNĚ
8:00 Za Jiřího Danihela, živé a zemřelé rodiny Danihelovu a Poulovu a Boží pomoc a ochranu (Nové Veselí)
10:00 Na poděkování a za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu – Blahová 165 (Bohdalov)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

ohlášky 6. 1. 2019

Duchovní setkání pro rozvedené 2019

3.1.2019

11734Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně pořádá Duchovní setkání pro rozvedené, které se koná v sobotu 12. ledna 2019 od 9:00 do 14:00 hodin v Klubovém sále CRSP v Biskupské ulici č. 7 v Brně.

Setkáním bude provázet R.D. Ing. Jan Kotík. Náplní setkání je modlitba, ztišení, sdílení, zamyšlení nad tématem, setkání ve společenství. Mše svatá bude sloužena v kapli Zvěstování Páně v katedrále. Po domluvě je možno zajistit společný oběd.

Přihlášky a více informací:
http://www.crsp.cz/poradame/duchovni-programy/duchovni-setkani-pro-rozvedene/

Slovo otce biskupa Vojtěcha k povolání ke kněžství

3.1.2019

Milé sestry a bratři,
jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole.
Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství.
Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky.
Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry.
Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství a splňujete požadované předpoklady, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2019/2020 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 25. března 2019.

Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.
Váš biskup Vojtěch

https://www.biskupstvi.cz