Nový Jeruzalém – 235. prosebná mariánská pouť

14.7.2019

Srdečné pozvání na 235. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh) v Křoví u Velké Bíteše v úterý 16. července 2019 v 18 hod.

Hlavní celebrant:

P. ThLic. Tomáš Vyhnálek OMI, farář v Českých Velenicích, Dvorech nad Lužnicí, Krabonoši, Rabšachu a Suchdolu nad Lužnicí

Více: www.rovecne.farnost.cz

zpravodajNJčervenec2019

Bohoslužby od 15. do 21. 7. 2019

14.7.2019
Pondělí 15. 7. 7:00 Za rodiče Váchovy, živé a zemřelé z rodiny, Boží pokoj a ochranu pro život (Nové Veselí)
18:00 Za rodiče Smolíkovy a bratry Josefa a Milana (Budeč)
Úterý 16. 7. 18:00 pouť Nový Jeruzalém (Křoví u Velké Bíteše)
Středa 17. 7. 18:00 Pro život a jako 15. 7. ráno (Nové Veselí)
Čtvrtek 18. 7. 18:00 Za farníky (Bohdalov)
Pátek 19. 7.
Sobota 20. 7. 13:00 svatba Anny Pinkasové a Arnošta Judy (Bohdalov)
Neděle 21. 7.
16. neděle v mezidobí
8:00 Na úmysl dárce (Nové Veselí)
10:00 Za Miroslava Zikmunda, rodiče Svobodovy, Zikmundovy a Boží ochranu pro celou rodinu (Bohdalov)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Ohlášky 14. 7. 2019

Akademické týdny – vzdělávání na týden

12.7.2019

Bohatý výběr přednášek z rozmanitých vědních oborů, koncerty, divadlo, výstava, každodenní mše svatá i táborová hra pro děti – to jsou tradiční Akademické týdny ve Sněžném v Orlických horách. Platí to i pro letošní 29. ročník, který se koná v přírodním areálu chaty Horalka v týdnu od 27. července do 4. srpna 2019. Po dobu přednášek je zajištěno hlídání předškolních dětí.

Podrobnosti a přihlášky do 24. července 2019 na:

Akademické týdny

Katolická charismatická konference 2019

9.7.2019

choVe dnech 10. až 14. července 2019 proběhne v areálu výstaviště BVV v Brně již potřinácté další ročník Katolické charismatické konference. Jak sdělují organizátoři, hlavním hostem letos bude P. Ing. ThLic. Michal Zamkovský, CSsR ze Slovenska, řeholní kněz a misionář.

Na konferenci můžete přijet i bez přihlášení a vše potřebné vyřídíte přímo na registraci v pavilonu F. Zatím jsou stále volné i ubytovací kapacity.

KCHK_19-pozvanka_1c-print

Další informace a program http://konference.cho.cz

Bohoslužby od 8. do 14. 7. 2019

7.7.2019
Pondělí 8. 7. 7:00 Na úmysl dárce (Nové Veselí)
18:00 Na úmysl dárce (Kyjov)
Úterý 9. 7. 7:00 Na úmysl dárce (Nové Veselí)
Středa 10. 7. 18:00 Na úmysl dárce (Nové Veselí)
Čtvrtek 11. 7. Sv. Benedikta, opata, patrona Evropy
18:00
Za rodiny (Bohdalov)
Pátek 12. 7. 18:00 Na  úmysl dárce (Nové Veselí)
Sobota 13. 7. 7:00 Za farníky (Nové Veselí)
Neděle 14. 7.
15. neděle v mezidobí
8:00 Za rodiče Hladíkovy, syny Karla a Františka, rodiče Chlubnovy, syna Oldřicha a rodinu Kchejlovu (Nové Veselí)
10:00 Za Růženu Pytlíkovou (Bohdalov)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Ohlášky 7. 7. 2019

Tradiční Cyrilometodějská pouť na Vítochově

3.7.2019

Farníci z Vítochova a okolí, obec Vítochov a členové Orla srdečně zvou v pátek 5. července 2019 na tradiční Cyrilometodějskou pouť.
Více: PLAKATVITOCHOV2019 Vitochov autobus

Bohoslužby od 1. do 7. 7. 2019

30.6.2019
Pondělí 1. 7.
Úterý 2. 7. 14:00 Pohřeb p. Josefa Havelky z Pokojova (Bohdalov)
Středa 3. 7. Sv. Tomáše, apoštola
18:30
Na úmysl novokněze – P. Štěpán Trčka (Nové Veselí)
Čtvrtek 4. 7.
Pátek 5. 7. Slavnost Sv. CYRILA, mnicha a METODĚJE, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
8:15
Na poděkování za maminku Věru Šidlovou (Nové Veselí)
9:30 Na poděkování za poselství sv. Cyrila a Metoděje i za pouť (Bohdalov)
11:30 Svatba Kamily Marie Novotné a Oldřicha Jana Chalupy (Bohdalov)
Sobota 6. 7. 7:00 Na úmysly 1. sobot a Nového Jeruzaléma (Nové Veselí)
Neděle 7. 7.
14. neděle v mezidobí
8:00 Za rodiče Špačkovy a děti, rodiče Kremláčkovy a dceru, za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu (Nové Veselí)
9:30 Za rodiny Koubkovu a Záškodovu (Bohdalov)
11:00 Za živé a zemřelé farníky a rodáky (Chroustov)
15:00 sv. křest (Nové Veselí)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Ohlášky 30. 6. 2019

Víkend pro otce s dospívajícím synem

25.6.2019

Centrum pro rodinu, z.s. a Diecézní centrum pro rodinu biskupství litoměřického pořádají Víkend pro otce s dospívajícím synem aneb „Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce“.
Kdo má syna ve věku 16 – 18 let a měl by zájem o účast na víkendu koncem září 2020, musí 31. ledna 2020 (sv. Jan Bosko) v 19:00 hod. společně se synem navštívit http://www.centrumprorodinu.cz, kde v novinkách nalezne pozvánku a přihlásit se. V 19:30 hod. už ale bývá plně obsazeno.

Bohoslužby od 24. do 30. 6. 2019

23.6.2019
Pondělí 24. 6. Slavnost NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE

Úterý 25. 6.
Středa 26. 6. 18:00 Za Jana Štikara a celý Drejčkův rod (Nové Veselí)
19:15 Za rodiče Jarolímovy a Mikuškovy a př. (Chroustov)
Čtvrtek 27. 6. 18:00 Za Cyrila a Marii Mokrých, syna Jana, vnuka Pavla, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu (Bohdalov)
Pátek 28. 6. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
18:00
Za živé a zemřelé rodiny Chlubnovu a Holoubkovu (Nové Veselí)
Sobota 29. 6. Slavnost Sv. PETRA A PAVLA, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze
7:00
Za rodiče Vencálkovy, syna Ladislava, vnuka Petra, rodiče Bartákovy, syna Karla, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu (Nové Veselí)
Neděle 30. 6.
13. neděle v mezidobí
8:00 Za farníky (Nové Veselí)
10:00 Za Ladislava a Růženu Bartákovy (Bohdalov)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Ohlášky 23. 6. 2019

Komentář T. Halíka: Vzedmutí občanské nelhostejnosti

22.6.2019

065049_70_435603V souvislosti s probíhajícími protivládními protesty v Česku připravil Komentář týdne filosof P. Tomáš Halík. Zamýšlí se například nad tím, kdy má podle něj společnost oprávnění podobným způsobem vystoupit proti demokraticky zvolenému politikovi, nebo nad rolí křesťanů v tomto dění. Radio Proglas vysílá v sobotu 22. června 2019 v 7:30 a 18:20 hod., opakuje v neděli ve 2:15 a 7:30 hod., možno přehrát z audioarchivu.

Vzedmutí občanské nelhostejnosti  

Světový tisk přináší zprávy o demonstracích v Praze i desítkách českých a moravských měst, největších od roku 1989. Počet účastníků stále roste – už nestačí ani rozlehlé Václavské náměstí;  příští demonstrace je svolána na nedělní odpoledne na letenskou pláň. Právě tam se před 30 lety konala vrcholná manifestace listopadových událostí; právě při ní zřejmě komunistická moc – ale i velká část společnosti – pochopila, že doba vlády jedné strany navždy skončila.

Ta manifestace tenkrát následovala bezprostředně po děkovné bohoslužbě za svatořečení Anežky České, při níž zazněla památná slova kardinála Tomáška: V této rozhodující chvíli stojím já i celá katolická církev na straně národa!

Ptejme se: Kde stojí dnes křesťané a představitelé církví v současném společenském konfliktu – a je vůbec možné dění před 30 lety a dnes nějak srovnávat?

Vždycky je ošidné srovnávat dějinné události. Každá se odehrává za jiných okolností, má jiné bezprostřední příčiny i společenský kontext, jiné aktéry. Moc Gustáva Husáka stála na policejním režimu, a bodácích ruské okupační armády. Moc Andreje Babiše se opírá o výsledky svobodných demokratických voleb v naší zemi.

Avšak ani volební vítězství nedává politikovi oprávnění k čemukoliv. I on musí respektovat domácí i mezinárodní právo a nakládat transparentně se svěřeným majetkem. Je opravdu vhození volebního lístku do urny jednou za několik let jediným legitimním podílem nás občanů na vládě a státní moci, jak nám to stále sugeruje Miloš Zeman a další politici? Nikoliv: jsou chvíle, kdy občané mají právo a někdy i mravní povinnost vyjádřit své názory i jinými způsoby, které jim umožnuje a garantuje svobodný a demokratický stát. Taková chvíle nyní nastala.

Demokracie, která není spojena s duchovní kulturou rozlišování hodnot, je velmi zranitelná. I nacismus v Německu a komunismus u nás přišly k moci skrze demokratické volby, hlasy většiny. Stačí, aby populisté svými hesly překřičeli kritické hlasy střízlivého rozumu.

Magnetem pro voličské hlasy je dnes nepřiznaná touha mnoha lidí, být také takoví, jako bezskrupulózní magnáti: zbavit se všech zábran svědomí a vzlétnout do světa bohatství, moci a luxusu, který každý večer adorují v televizních seriálech. Známe to z evangelia o pokušeních na poušti: „Všechno ti dám…“

Má to však jeden háček: nezřízená touha po bohatství a moci má sebezáhubný charakter. Kdo nezná hranici, kdy už má dost, kdo nepatří mezi ty, kteří „na svém přestati umí“, začne dělat chyby a dostane se na šikmou plochu, která dřív nebo později vede k jeho pádu.

Ale něco významného se u nás nyní stalo, když se začala se plnit nejen pražská náměstí, ale i náměstí menších měst a obcí, kde jsou lidé pod drobnohledem místních mocipánů, navíc leckdy spojených s Babišovými podniky: lidé se přestali bát. Ukázalo se, že onen příkop, který zejména prohluboval Miloš Zeman, když soustavně štval venkov proti městu a všechny proti Praze a Brnu, je už překlenut: občané pocítili vzájemnou solidaritu a společnou odpovědnost. Ukázali svou hrdost, svou důstojnost svobodných občanů.

Ale ještě jeden aspekt současné vlny občanské nelhostejnosti bychom neměli přehlédnout. Je to nápadně silná aktivní přítomnost věřících křesťanů – jak ve vedení iniciativ, jako je Milion chvilek pro demokracii, tak mezi řečníky a účastníky demonstrací nejen v Praze, ale i v řadě dalších měst a obcí. Je pozoruhodné, že česká sekulární společnost s mnoha předsudky vůči církvím velmi pozitivně přijímá duchovní, kteří na těchto demonstracích promlouvají. Vyjadřují solidaritu s občany, podobnou té, kterou kdysi vyslovil kardinál Tomášek. Představují tvář církve, v níž duchovní nechtějí hrát trapnou roli ozdobných ornamentů při vojenských přehlídkách, státních recepcích, svěceních praporů, tunelů či obchodních domů, nýbrž dovedou se odvážně chopit kriticko-prorocké role a pravdivě veřejně nazývat zlo zlem a dobro dobrem.

Jsem přesvědčen, že v jedné věci se přese všechny velké rozdíly demonstrace roku 1989 a 2019 navzájem podobají – nejde o stranicko-politický mocenský zápas, nýbrž o projev mravní odpovědnosti – touhy po spravedlnosti, bez níž – jak napsal sv. Augustin – by státy byly jen velkým lotrovstvím.

Tomáš Halík (psáno pro Radio Proglas, červen 2019)