Bohoslužby od 27. 3. do 2. 4. 2017

25.3.2017
Pondělí 27. 3. 7:30 Za dary Ducha Sv. (Nové Veselí)
18:00 (Kyjov)
Úterý 28. 3. 17:00 Za Emila a Růženu Mužátkovy, rodiče Dvořáčkovy a Františka Klímu (Březí)
18:00
Za Antonína, Vlastu a Anežku Sobotkovy, jejich rodiče a souroz., rodiče Mičkovy a syna (Újezd)
Středa 29. 3. 17:00
Čtvrtek 30. 3. 17:00 
Pátek 31. 3. 17:00 Za prarodiče Sobotkovy, rodiče Pazourovy a syna Jana, rodiče Chalupovy a Josefa Perničku (Nové Veselí)
Sobota 1. 4. 7:00 Na poděkování za všechny přijaté milosti (Nové Veselí)
Neděle 2. 4. 5. neděle v postní době
8:00 Za rodiny Boháčkovu, Hausvaterovu a Mokrých (Nové Veselí)
10:00 (Bohdalov)
15:00 Křížová cesta – školní mládež (Nové Veselí)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Rekviem za kardinála Miloslava Vlka v Brně

19.3.2017

kardvlk2017

Brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle bude v úterý 21. března 2017 v 19:00 hodin sloužit v katedrále sv. Petra a Pavla rekviem za zesnulého kardinála Miloslava Vlka.

Kardinál Miloslav Vlk (1932–2017) zemřel po těžké nemoci v sobotu 18. března 2017.
Parte: parte

Bohoslužby od 20. do 26. 3. 2017

18.3.2017
Pondělí 20. 3. Slavnost sv. Josefa
16:30
Za dary Ducha Sv. (Bohdalov)
18:00 Za všechny živé a zemřelé Josefy a ostatní muže ve farnosti (Nové Veselí)
Úterý 21. 3. 18:00
Středa 22. 3. 17:00
Čtvrtek 23. 3. 17:00 
Pátek 24. 3. 17:00 Za Františka Poula a 2 manželky (Nové Veselí)
Sobota 25. 3. Slavnost Zvěstování Páně
7:00
 Za kněžská a řeholní povolání (Nové Veselí)
8:30 Za nenarozené děti (Bohdalov)
Neděle 26. 3. 4. neděle v postní době
8:00 Za rodiče Chlubnovy a syna, rodiče Vencálkovy, jejich sourozence a za Boží pomoc (Nové Veselí)
10:00 Za Miroslava Zikmunda, rodiče Zikmundovy, Svobodovy a Boží pomoc pro celou rodinu (Bohdalov)
15:00 Křížová cesta – rodiny (Nové Veselí)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Kapucínská knihovna se otvírá veřejnosti

12.3.2017

10987

Řád kapucínů v Brně (Kapucínské nám. 5) nabízí široké veřejnosti nové prostory k návštěvě. Od března do října 2017 vždy jednu sobotu v měsíci zpřístupní pro veřejnost historickou knihovnu, do níž měli přístup jen badatelé.

Součástí komentované prohlídky bude i klášterní kostel a vyhlášená kapucínská hrobka. Poprvé akce proběhne 18. března a 22. dubna, vždy od 14:00 hodin. Zahájení je v pokladně hrobky a prohlídka trvá 120 minut.

Vstupenku lze rezervovat také na webových stránkách http://hrobka.kapucini.cz

 

Postní duchovní obnova ve Žďáře nad Sázavou

12.3.2017

Orel – župa Metodějova a jednota Žďár nad Sázavou všechny srdečně zvou na POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU, která se koná v sobotu 18. března 2017 ve Žďáře n. S. (kostel sv. Prokopa a Orlovna – sál). Vede jáhen Mgr. Ladislav Kinc, duchovní rádce Orla – Metodějovy župy.

Více: Duchovni_obnova_20170318

Nový Jeruzalém – 207. prosebná mariánská pouť

12.3.2017

Srdečné pozvání na 207. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh) v Křižanově ve čtvrtek 16. března 2017 v 17 hodin.

Hlavní celebrant: P. Mgr. Jakub Tůma, kaplan u sv. Tomáše v Brně

Více: www.rovecne.farnost.cz.

 

Bohoslužby od 13. do 19. 3. 2017

12.3.2017
Pondělí 13. 3. 17:00 Za dary Ducha Sv.
Úterý 14. 3. 8:00 Za duše v očistci
Středa 15. 3. 8:00
Čtvrtek 16. 3. 17:00 Pouť Nový Jeruzalém (Křižanov)
Pátek 17. 3. 17:00 (Nové Veselí)
Sobota 18. 3. 7:30 Za farníky (Nové Veselí)
Neděle 19. 3. 3. neděle v postní době
8:00 Za rodiče Boh. a Květosl. Chalupovy, syna Václava, prarodiče Josefa a Františku Jakubcovy a syna Vlad. (Nové Veselí)
10:00 Za rodinu Růžičkovu a Miroslava Kroba (Bohdalov)
15:00 Křížová cesta – ženy (Nové Veselí)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY – BŘEZEN

12.3.2017

Všeobecný (naléhavý) úmysl:

Za papeže Františka a jeho spolupracovníky z římské kurie, kteří konají svá duchovní cvičení, i za nás za všechny, aby postní úsilí přineslo bohaté plody.

Úmysl evangelizační:

Za pronásledované křesťany, aby zakoušeli podporu celé církve skrze modlitbu i hmotnou pomoc.

Národní úmysl:

O milost a sílu opustit to, co přímo nesouvisí s jádrem evangelia.

Denní modlitba apoštolátu modlitby

Nebeský Otče,
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

1. Všeobecný úmysl
2. Evangelizační úmysl
3. Národní úmysl

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!

http://www.jesuit.cz

Bohoslužby od 6. do 12. 3. 2017

4.3.2017
Pondělí 6. 3. 7:30 Za dary Ducha Sv. (Nové Veselí)
Úterý 7. 3. 17:00 Za farníky
Středa 8. 3. 17:00 Za duše v očistci (Nové Veselí)
Čtvrtek 9. 3. 17:00 Za Františku Blahovou, manžela, na poděkování a za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celý rod
Pátek 10. 3. 17:00 Za živou a zemřelou rodinu Melicharovu a celý rod (Nové Veselí)
Sobota 11. 3. 7:30 (Nové Veselí)
Neděle 12. 3. 2. neděle v postní době
8:00 Za rodiče Ambrožovy a syna, za rodiče Kotíkovy a syna (Nové Veselí)
10:00 Za Olgu a Stanislava Růžičkovy, celou přízeň a Boží pomoc a ochranu (Bohdalov)
15:00 Křížová cesta – muži (Nové Veselí)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Postní duchovní obnova ve Žďáře n. Sáz.

2.3.2017

Postní duchovní obnova o partnerských vztazích s jáhnem Janem Špilarem se koná v sobotu 11. 3. 2017 od 13:00 do 17:00 hod. v prostorách RC Srdíčko.
Plakátek zde (PDF)