Psychologie duchovního života

20.5.2018

11560

Knihovna Biskupství brněnského pořádá další z cyklu přednášek, tentokrát s názvem „Psychologie duchovního života“, kterou přednese Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

Akce se koná dne 24. května 2018 od 17:00 hodin.

Podrobnosti: plakátek

Reklamy

Bohoslužby od 21. do 27. 5. 2018

20.5.2018

 

Pondělí 21. 5. 16:30 Za děti, aby se mohly narodit (Nové Veselí)
18:00 Za farníky (Bohdalov)
Úterý 22. 5. 7:00 Na úmysl dárce (Nové Veselí)
Středa 23. 5. 18:00 Na úmysl dárce (Nové Veselí)
Čtvrtek 24. 5. Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
18:00
Za farníky (Bohdalov)
Pátek 25. 5. 16:30 (Kotlasy); předtím sv. smíření od 15:30 hod.
18:00
Za mír a příhodné počasí, za představené a představitele, za nemocné a zachování přirozeného lidství (Nové Veselí)
Sobota 26. 5. 7:00 Na úmysl dárce (Nové Veselí)
10:00 křest Dominika Skláře (Bohdalov)
Neděle 27. 5. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
8
:00 Za rodinu Liškovu, Petra Peňáze, Pavla Bednáře a Anežku Fickovou (Nové Veselí)
9:30 Za rodiče Chalupovy, Vostalovy, za Ladislava Boháčka, všechny živé i zemřelé příbuzné a za Boží pomoc a ochranu Panny Marie (Bohdalov)
11:00 Za občany a rodáky, ale především za rodiny: našich předků, naše, a hlavně ty budoucí (Kotlasy)
17:00 májová pobožnost (Nové Veselí)
18:00 osobní svědectví PhDr. Josefa Paly: „Byl jsem v Severní Koreji“ (Nové Veselí)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

Setkání s časopisem IN! 2018

15.5.2018

Duchovní „bojovku“ POZNEJ SVOU TVÁŘ pro dívky od 12 let pořádá v sobotu 19. května 2018 časopis IN!
Je třeba se přihlásit nejpozději do pátku 18. 5. 2018.

Více: http://www.setkani.in.cz

 

Nový Jeruzalém – 221. prosebná mariánská pouť

14.5.2018

Srdečné pozvání na 221. prosebnou mariánskou pouť, která se bude konat (dá-li Pán Bůh) v Bohdalově v úterý 15. května 2018 v 18 hodin.

Hlavní celebrant: P. Mgr. Jiří Neliba – výpomocný duchovní v Kladně

Více: www.rovecne.farnost.cz.

 

Mezinárodní den rodiny – akce v Jihlavě

14.5.2018

Centrum pro rodinu Vysočina zve na svoje akce k Mezinárodnímu dni rodiny:

12. – 18. 5. TÝDEN PRO RODINU

14. – 18. 5. Zábavná hra Recept na rodinné štěstí
 
14. – 18. 5. Týden otevřených dveří

16. 5. Koncert rodin
http://centrumrodin.cz

Svatodušní sbírka na Charitu

14.5.2018

Již tradičně se bude v kostelích brněnské diecéze konat Sbírka na Charitu, kterou ustanovil biskup Mons. Vojtěch Cirkle, zřizovatel Diecézní charity Brno. Datum konání sbírky bylo určeno na slavnost Seslání Ducha svatého, která letos připadá na neděli 20. 5. 2018. Tento krásný svátek znovuobrození Církve přes dary Ducha je příležitostí k obnově našeho duchovního života.

http://dchb.charita.cz

Istanbulská úmluva není posilou přátelství muže a ženy, píšou biskupové

14.5.2018

Biskupové českých a moravských diecézí ve společném listě připomínají základní principy, o něž se opírá vztah muže a ženy; zároveň vyjadřují své znepokojení nad obsahem tzv. Istanbulské úmluvy, která má být přijata i českým Parlamentem. Připomínají, že na zavrženíhodné násilí na ženách i mužích již naše stávající zákony pamatují.

Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy:

Drazí bratři a sestry,

v knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil“ (Gn 1,27). Lidské pokolení, které je od počátku povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvořitel svěřuje vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem ženám, kteří odvozují svou důstojnost a své povolání ze společného počátku (srov. Mulieris dignitatem 6). Muž a žena jsou tedy odlišní, ale stejní ve své důstojnosti, a tento přirozený řád člověk zakouší od počátku věků, stejně jako touhu po vztahovosti.

Podle Božího záměru panuje mezi mužem a ženou od počátku přátelství, jsou si vzájemně oporou, nestojí proti sobě, ale spolu v nejtěsnějším společenství ve všech rozměrech své bytosti: jsou jedno tělo a jedna duše a jejich vzájemný vztah je odrazem Boží lásky k člověku. Společně Bůh muži a ženě svěřil úkol: „Ploďte a množte se a naplňte zemi“ (Gn 1,28). Toto přátelství mezi lidmi bylo narušeno prvotním hříchem obou biblických prarodičů. Jedním z projevů tohoto narušení je i násilí, které je důsledkem hříchu. Číst zbytek příspěvku »

Bohoslužby od 14. do 20. 5. 2018

13.5.2018

 

Pondělí 14. 5. 18:00 Za živé a zemřelé členy Matice (Nové Veselí)
Úterý 15. 5. 7:00 Za farníky (Nové Veselí)
18:00 pouť Nový Jeruzalém (Bohdalov)
Středa 16. 5. Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
7:00
Na poděkování, za zemřelé rodiče a příb. (Nové Veselí)
Čtvrtek 17. 5.
Pátek 18. 5. 17:00 (Nové Veselí)
18:30 Za P. Vlastimila Šenkýře (Bohdalov); poslední příprava na 1. sv. přijímání
Sobota 19. 5. 7:00 Za rodiče Chlubnovy, syna a tchyni a rodiče Kuncovy (Nové Veselí)
16:00 sv. smíření (Bohdalov)
Neděle 20. 5. Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
8
:00 Za rodiče Fickovy, syna Bohumíra, rodiče Mokrých, celou živou rodinu a za Boží pomoc a ochranu (Nové Veselí)
10:00 Za děti, které jdou k 1. sv. přijímání, jejich rodiče, kmotry a sourozence (Bohdalov)
18:00 májová pobožnost (Bohdalov)
19:00 májová pobožnost (Nové Veselí – kaple sv. Rocha)

Změna pořadu bohoslužeb vyhrazena (pohřeb, nemoc apod.)

ZUŠ varhanická zve k přijímacím zkouškám pro rok 2018/2019

12.5.2018

11549

Základní umělecká škola varhanická Brno, příspěvková organizace, zve zájemce o studium k přijímacím zkouškám, které se konají ve čtvrtek 17. a v úterý 22. května 2018 od 16:00 hodin.

Informace o studijních oborech a další organizační pokyny ZDE

 

Spuštěna česká verze Vatican News

7.5.2018

vatnews_velkyVatikán. V pátek 4. května 2018 byla uvedena do provozu česká verze oficiálního zpravodajského webu Apoštolského stolce: www.vaticannews.va/cs.html,, za jehož obsah zodpovídá česká redakce Vatikánského rozhlasu stejně jako za původní stránky http://www.radiovaticana.cz, spravované již šestnáctým rokem, za nemalé pomoci sponzorů a dobrovolníků, Českou provincií Tovaryšstva Ježíšova. Nadále budou aktualizovány i tyto starší stránky, dokud se technicky nedořeší dostupnost jejich obsahu z nového webu.

http://www.jesuit.cz